Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 23. februar (gældende til og med 31. marts).  

Foråret presser på, men Kong Vinter overgiver sig ikke uden kamp. De kommende uger byder på flere skift mellem mildt og koldt vejr. Om vi får ’rigtigt’ vintervejr med udbredt sne og dagsfrost er tvivlsomt, men kulden vil i perioder trænge ned over landet og skubbe foråret væk. Fra midt i marts ser det ud til, at foråret får overtaget, men der kan stadigvæk komme kortere perioder med koldluft fra nordlige eller østlige retninger.

Uge 9 (1/3 – 7/3):

Prognoserne viser, at et højtryk ligger syd for Danmark først på ugen. Det betyder, at vi ligger i en ret mild vestlig strømning med drivende skyer - dog med overvejende tørt vejr, da højtrykket holder fronterne på afstand. I løbet af ugen bevæger højtrykket sig mod nord og senere øst, og koldere luft strømmer efterhånden ind over landet østfra. Sidst på ugen kan enkelte svage fronter med skyer og lidt regn eller måske lidt slud trænge ind over landet vestfra, når lavtryk passerer sydvest om Danmark.

Dagtemperaturen ventes først på ugen at nå op mellem 3 og 9 graders varme, sidst på ugen mellem frysepunktet og 5 graders varme. Om natten når vi ned mellem 1 grads frost og 4 graders varme, sidst på ugen ned mellem frysepunktet og 5 graders frost, lokalt måske koldere.   

I gennemsnit ser temperaturerne ud at ligge lidt eller måske noget over det normale for årstiden, mens nedbørsmængderne forventes noget eller en del under det normale. 

Uge 10 (8/3 – 14/3): Prognosen viser, at vi i løbet af ugen vil få et skifte fra en kold østlig strømning til en mild vestlig strømning i løbet af ugen. Højtrykket øst for landet forskydes nemlig langsomt mod vestsydvest, så vi efterhånden har højtryk syd og sydvest for landet. Samtidig tager lavtrykkene en bane ind over Mellem- og Nordskandinavien, og de tilhørende fronter kan i svækket form passere landet med skyer og lidt regn af og til.

Dagtemperaturen ventes først på ugen at ligge mellem frysepunktet og 4 graders varme, men stiger efterhånden til mellem 3 og 8 graders varme. Om natten ned mellem frysepunktet og ca. 5 graders frost, men senere på ugen op mellem omtrent 0 og 5 graders varme.

Efter en kold start og en mildere afslutning ser temperaturen ud til i gennemsnit at ende omkring det normale for årstiden, mens nedbørsmængderne forventes omkring eller måske lidt under det normale. 

Uge 11 (15/3 – 21/3): Prognoserne indikerer, at højtrykket sydvest for landet forskydes mod vest. Dermed åbnes der for, at lavtrykkene nu kan tage en bane ind over det sydlige og centrale Skandinavien. Det medfører, at vi hovedsageligt ligger i en vestlig strømning af mild luft fra vestlige retninger. Af og til passerer fronter vestfra og giver skyet vejr med nogen regn, men højtryksrygge kan i perioder trænge op over landet med mere tørt og solrigt vejr til følge.

Temperaturen vil samlet set ligge omkring eller måske lidt over det normale, mens nedbørsmængderne forventes omkring det normale.   

Udsigt for resten af perioden (22/3 – 31/3): Prognoserne er som vanligt meget usikre så langt ude i tiden. Dog er der tegn på, at et højtryk etableres over eller tæt på Danmark. Lægger det sig syd for landet, fortsætter den vestlige strømning af mild luft med skyer og regn i perioder. Lægger det sig nord for landet, vil kold og ret tør luft strømme ned over landet fra retninger mellem nord og øst. Der er også den mulighed, at højtrykket lægger sig øst for landet. I så fald får vi vores vejr fra syd eller sydøst, og temperaturen afhænger af, om foråret er kommet til Polen og Nordtyskland.

Hvilket scenarie, der vinder er umuligt at sige, men fortsat vestenstrømning ser på nuværende tidspunkt ud til at være det mest sandsynlige udfald.

I gennemsnit ser temperaturen ud at ligge omkring eller måske lidt over det normale for årstiden, men prognosen er ret usikker. Nedbørsmængden forventes omkring eller måske lidt under det normale.

Af langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 1991-2020). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Månedsskema
Sæsonprognose

Udsendt 16. februar 2021 – gældende for april og maj.

Mildere luft trænger sig på fra Atlanten, og meget tyder på, at foråret vil arte sig mere eller mindre som ’normalt dansk forår’. Et kig i klimanormalerne afslører da også, at foråret er den tørreste og en ofte ret solrig årstid i Danmark. Vejrmæssigt forventes april og maj at byde på mildere luft fra Atlanten, mens indslag af kulde fra nord af og til endnu kan strømme ned over Skandinavien og sætte foråret lidt på pause.

April og maj: De fleste prognoser indikerer, at højtryk kan dominere over Nordatlanten og op mod De Britiske Øer og Vesteuropa, mens lavere lufttryk vil dominere fra Nordskandinavien til Nordøsteuropa.
Den trykfordeling øger muligheden for perioder med en tør og kold strømning fra nordvest eller nord, der til gengæld også kan være leverandør af sol til store dele af landet.
Vejret er dog sjældent stationært. Det er derfor også sandsynligt, at højtrykket på Nordatlanten forskydes mod syd og sender en mildere vestlig luftstrøm ind over landet. Vestenvind vil dermed i perioder også kunne sende fronter med skyer og regn til landet.
Højtryksrygge kan i kortere perioder også bygge op fra Vest- og Centraleuropa til Skandinavien. Det vil give os mere stabilt, roligt og lunere vejr.

Dette vejrmønster vil i gennemsnit give temperaturer og nedbørsmængder tæt på normalen. Middeltemperaturen vil formentlig ende tæt på eller noget under den normale i april, og omkring normalen i maj, dog med mulighed for kortere kolde perioder.
Nedbørmængden ser ud til at ende omkring normalen, men kan variere en del over perioden.

Baggrund:
Den pludselige og kraftige opvarmning højt oppe i atmosfæren over Nordpolen i starten af januar (SSW) resulterede i, at den polare vortex blev svækket og forskud. Det medførte, at jetstrømmen blev svagere og mere sydlig, og det gav den kolde arktiske luft mulighed for at strømme ned over Skandinavien og store dele af Nordeuropa i slutningen af januar og første halvdel af februar. Den polare vortex er nu ved at genetableres, hvilket samler koldluften bedre omkring Nordpolen og sandsynligvis i perioder begrænser udbrudt af koldluft, og dermed er det igen muligt for Atlanterhavet, at forsyne landet med forårsluft.

 

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også klimanormalen for perioden 1991-2020). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Pollentællingerne genoptages i begyndelsen af 2021.

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet