Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 4. maj (gældende til og med 31. maj).  

Nu ser det endelig ud til, at varmen finder vej mod Danmark. Midt i maj presser lunere luft nemlig på fra sydlige retninger. Det lune vejr vil dog også byde på omskifteligt vejr, med store skift fra regn til sol samme dag, og med store vejrmæssige forskelle mellem Jylland og Sjælland.
Uge 20 skiller sig ud med mest solskin og tørt og stille vejr, mens sidste uge af maj forventes at blive mild, men med store usikkerheder i mængden af solskin og skyer - dog uden at blive hverken meget tør eller våd.

Uge 19 (10/5 – 16/5):  En omskiftelig uge med hyppige vejrskift mellem intens regn og solskinsdage. Mindre intense byge-områder eller lavtryk med passerende regn ser ud til at trække op over Danmark - mest fra sydlige retninger. Den sydlige strømning betyder, at varmere luft vil pumpes op over Danmark, og den ellers kolde luftmasse skubbes mere vest for Danmark. Varm luft kan indeholde mere vanddamp, og bygerne kan derfor blive mere kraftige og kan lokalt give mere nedbør, end vi ellers har oplevet gennem dette forår. Vi vil til gengæld også kunne nyde opklaringer med solskinsvejr imellem disse mindre nedbørsområder.
Dagene vil blive meget forskellige fra hinanden, og vi vil også opleve meget forskelligt vejr geografisk over Danmark, hvor Jylland kan ligge i fuld sol, mens det regner over Sjælland – og omvendt.

Disse lokale og til dels intense vejrskifte kan give lidt udfordringer for vores mere detaljerede prognoser, og det kan være en fordel at planlægge ude-aktiviteter med lidt tidsmæssig fleksibilitet, alt efter hvordan vejrudviklingen ændrer sig på lokalt plan.

Dagtemperaturerne ventes typisk kun at nå op mellem 11 og 16 grader, men kan i solskinsvejr komme op på 17-20 grader. Om natten vil temperaturen oftest nå ned mellem 5 og 9 grader, lokalt ned til 2 grader. Risikoen for nattefrost er minimeret i denne lidt lunere luftmasse, og det ser ikke ud til at vi får nattefrost.

Grundet den sydlige strømning af varmere luft, forventes temperaturen at komme lidt over det normale eller ende omkring det normale for årstiden.  Nedbørsmængderne forventes meget ujævnt fordelt, og kan nogen steder komme lidt over normalen og andre steder under normalen for årstiden, men forventes gennemsnitligt at ligge nogenlunde indenfor de normale nedbørsmængder for maj måned.  

Uge 20 (17/5 – 23/5):  Højere tryk bygger op over Vesteuropa og ”skyder ryg” op over Danmark. Det stabiliserer vores vejr og giver dermed flere tørvejrsdage og også mere solskin end første del af maj. Selvom der kan komme lidt skyer af og til, vil vi få overvejende solrigt og forholdsvis stille vejr.
Kulden presses mod nord, og dagtemperaturerne kommer mest op mellem 13 og 18 grader, og der vil nok også være dage, hvor vi lokalt kommer op omkring de 20 grader. Om natten forventes temperaturer mellem 4 og 10 grader. Dermed ser det ud til at det er ved at være slut med nattefrost.

Temperaturen forventes omkring normalen, mens nedbøren forventes under normalt for årstiden.

Uge 21 og resten af maj (24/5 – 31/5):  Prognoserne er ret usikre for sidste uge af maj. De europæiske prognoser peger på et mindre lavtrykstrug nordvest for Danmark, som betyder at enkelte fronter med skyer og regn vil trække ind over Danmark fra vest eller sydvest. Det vil give blandende dage med skyer og til tider lidt nedbør, men også dage med nogen sol og til tider lokale byger. De amerikanske prognoser peger på, at det mere højtryksprægede solskinsvejr får lov at fortsætte i denne sidste uge af maj.

Nedbør og temperatur ser ikke ud til at afvige særligt fra normalen, men hvis det højtryksprægede vejr får lov at blive, vil vi få en tørrere uge end normalt for maj måned.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 20. april 2021 – gældende for juni og juli.

Sommeren begynder noget kølig og ustadig, men i løbet af juli kan der komme mere stabilt og varmere vejr.

De dynamiske prognosemodeller antyder, at især første halvdel af sommeren bliver noget kølig og ustadig. Flere prognoser peger på, at et lavtryksområde vil dominere over Nordskandinavien og det nordøstlige Europa, mens der er en tendens til højtryk fra Nordatlanten til Vesteuropa. Denne trykfordeling skulle medføre længere perioder med en ret kølig nordvestlig eller vestlig luftstrømning over Skandinavien og Danmark.

Den nordvestlige til vestlige strømning af maritim koldluft og nærheden til lavtryk over Nordeuropa ser ud at give os flere og lidt længere ustadige perioder med en blanding af skyer, sol, og perioder med lidt regn eller byger, og måske noget blæsende.

Trods den ret ustadige vejrtype ser det generelt ikke ud at blive vådere end normalt, der kan sågar komme noget mindre nedbør end normalt. Muligvis kan også højtrykket over Vesteuropa og Nordatlanten i perioder nærme sig Sydskandinavien og give os tørt og mere solrigt vejr med noget stigende temperaturer, men der er umiddelbart ikke udsigt til rigtigt varmt vejr i den første halvdel af sommeren.

Den relativt ustadige og lidt kølige vejrtype vil sandsynligvis også fortsætte et godt stykke ind i juli måned, men prognoserne bliver efterhånden mere uenige og usikre. Et lavtryksområde ser ud til at kunne dominere over Nordskandinavien, hvilket skulle medføre en overvejende vestlig luftstrømning af lidt kølig maritim luft og mest ustadigt vejr. Regnvejr kan i perioder passere landet fra vestlige retninger efterfulgt af byger og så et par dage med mere tørt vejr og nogen sol.

En del prognosekørsler og en del statistiske sammenhænge (analoge år med en lignende udvikling i de atmosfæriske forhold og globale havoverfladetemperaturer) viser dog et muligt skifte til mere højtrykspræget, varmere og mere solrigt vejr i løbet af juli måned. Prognosen er dog endnu usikker.

Juni: I gennemsnit ser både temperaturer og nedbørsmængder ud til at ende omkring eller noget under de normale.

Juli: I gennemsnit ser temperaturen ud til at ende omkring den normale, med mulighed for en noget køligere første halvdel og en varmere anden halvdel. Nedbørsmængderne ser ud at blive omkring eller måske noget under de normale, men prognosen er usikker grundet mulighed for kraftigere byger med store lokale variationer.

Baggrund
Der er altid usikkerhed i de lange prognoser, hvilket til dels er knyttet til forandringer i havtemperaturerne kloden rundt.

Det seneste halvår har havvandet i den tropiske østlige del af Stillehavet været koldere end normalt (en såkaldt La Nina-episode, pendant til en El Nino), men en opvarmning er i gang. Det er endnu noget usikkert, hvor hurtigt opvarmningen af havvandet vil ske, men det mest sandsynlige er, at havvandet fortsat vil være lidt koldere end normalt frem til sommeren (en meget svag La Nina eller neutralt), og da vil prognoserne på en noget ustadig og lidt kølig første halvdel af sommeren nok slå ind.

Det er også en mulighed, at havvandet i det tropiske Stillehav vil varmes op noget hurtigere (måske en begyndende El Nino-episode), hvilket efterhånden skulle øge sandsynligheden for højtryk over Nordeuropa med betydeligt tørrere og en del varmere vejr til følge.

Der er naturligvis flere andre globale faktorer som kan påvirke udviklingen af vores vejr, hvilket prognosemodellerne ofte ikke kan fange så godt. Solens cyklus af intensitet ser også ud til at kunne have en indflydelse på det globale klima. Analogier baserede på den aktuelle timing af solens 11-årige cyklus (minimum indtraf i juli 2019) tyder på et koldt signal i forbindelse med et dominerende lavtryk over Nordeuropa og mere nedbør end normalt i perioden maj til juli.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet