Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut                                  
                                                                                

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 25. september 2022 10:40 UTC


På satellitdata optaget 23. september 2022 20:45 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Nordøst for Sermersoq, blev følgende isforekomster observeret: 

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte skosser.

02. I Isaløb: Enkelte isbjerge og skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte isbjerge og skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte isbjerge og skosser.

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser. 

09. I ruterne Kobberminebugt – Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser.

11. I Torssukatak: Enkelte skosser.

12. I Knækket: Enkelte skosser. 

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser. 

14. I Sermilik: Enkelte isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og skosser. 

16. I Nordlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser, kan passeres. Syd for Naarissoq bælter af 2-3/10 bræis.

17. I Sydlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser, kan passeres. Nord for Qarsaartalik bælter af 2-3/10 bræis.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Enkelte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og skosser. 

21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.

22. I Kuanit Sava: Enkelte isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: Spredte isbjerge og skosser. Øst for Manitsoq mange isbjerge og skosser, lokalt bælter af 1-2/10 bræis.

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq: Spredte isbjerge og skosser og områder og bælter af 4-7/10 bræis. Langs den sydlige kyst op mod Tasiussaq mange isbjerge og skosser. 

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser.

26. I ruten syd om Qarmat: Enkelte isbjerge og skosser. 

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser.

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser.

30. I Tuno: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

31. I Tunuaraq: Enkelte isbjerge og skosser, nær Narssaq Sund spredte isbjerge og skosser. 

32. I Narsaq Sund: Spredte isbjerge og skosser. 

33. I Narsaq havn: Enkelte skosser.

34. I Skovfjord: Enkelte isbjerge og skosser. 

35. I Tunugdliarfik: Enkelte, lokalt spredte, isbjerge og skosser. 

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Enkelte isbjerge og skosser.

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og skosser.

38. Ved Mato Fyret: Enkelte skosser. 

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliku Fjord: Enkelte isbjerge og skosser. 

42. I ruten Qaqortoq – Niaqornatsiaq: Enkelte skosser.

43. I Ikerasarssungnut: Enkelte isbjerge og skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Ingen is observeret.

45. Ved Niaqornatsiaq: Enkelte skosser.

46. I ruten Niaqornatsiaq – Saarloq: Enkelte isbjerge og skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte isbjerge og skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Saarloq: Enkelte skosser.

49. I ruten nord og øst om Saarloq: Enkelte isbjerge og skosser.

50. Ikerasak ved Saarloq: Enkelte isbjerge og skosser

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte isbjerge og skosser.

52. I Umanarssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup Ikerasak: Enkelte skosser.

56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Enkelte skosser.

60. I ruten syd om Sagdlia: Enkelte skosser.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte skosser.

62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

66. Nord for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

På satellitdata optaget 23. september 2022 20:44 UTC for strækningen Kap Egede til Sermerunerit, blev følgende isforekomster observeret: 

71. I ruten Kap Egede – Nalunaq: Enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte skosser.

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte isbjerge og skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

76. I Quagssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Enkelte skosser.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte skosser. 

På satellitdata optaget 25. september 2022 09:14 UTC for strækningen Narsarmijit til Prins Christian Sund, blev følgende isforekomster observeret: 


83. I båkeruten Nanortalik – Narsarmijit: Enkelte isbjerge og skosser.  

84. I ruten Nanortalik – Narsarmijit: Enkelte isbjerge og skosser.

85. I ruten Narsarmijit – Aappilattoq: Enkelte isbjerge og skosser.

86. I ruten Aappilattoq – Sermerunerit: Enkelte isbjerge og skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Enkelte isbjerge og skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Syd og sydvest for Kangerdluk og lige syd for Sermeq Kujatdleq et område med 1-2/10 bræis. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

89. Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Enkelte isbjerge og skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt den 28. september 2022.

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook – følg eller bliv medlem af gruppen ”DMI Istjenesten”.
 

Viden om vejr og klima

Se alle