Sikunik nalunaarut

Kalaallit Nunaata sikunik nalunaarsuiffia
Danmarks Meteorologiske Institut


Qaammataasakkut sikunik nalunaarsuineq
Nassiunneqarfia 17. april 2021 13:30 UTC

Qaammataasakkut sikunik nalunaarsuineq  17. april 2021 09:33 UTC Toornaarsummiit Kuannit Saavanut:

01. Toornaarsuup Aniggua: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

02. Isap Aniggua: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

03. Isap Aniggua - Arsuk: Ataasiakkaanittaaq iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

04. Ikerasaatit: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

05. Soenderloebimi: Amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

06. Arsup Kangerlua: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

07. Simpsonip aqqutissiaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

08. Alanngorsuup imaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. Kangisissuani Assannguit aamma Qupisup akornanni sikuuvoq.

09. Alanngorsuup imaa - Torssukatak: Amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

10. Alleruusat kujalliit iluatigut: Amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

11. Torssukatak: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

12. Torsukattaap nerukinnera: Ikerasaatit avannaa kujataa sikuupput. 

13. Ikerasagssuaq: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

14. Sermilik: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

15. Akugdleq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

16. Naajat ikerasaa avannaleq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, ilaatigut nerukinnerani kujasissuani ataatsimik iluliaqarpoq. Qassimiut kitaa tungaani siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

17. Naajat ikerasaa kujalleq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. Kujammut kangimut siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

18. Uugarmiut kitaat: Siammasissunik iluliaqarpoq amerlasuunillu kassoqarluni. 

19. Qoornoq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

20. Tunua: Sumiiffiit akuttusuunik kassoqarput, aamma amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

21. Ikerasak: Siammasissunik iluliaqarpoq amerlasuunillu kassoqarluni.

22. Kuanit Sava: Akuttusuunik kassoqarpoq.


Qaammataasakkut sikunik nalunaarsuineq 16. marts 2021 kl. 20:38 UTC Ikerasassuarmiit Nanortalimmut - Narsarmiunut:


23. Ikersuaq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni.

24. Narsaq Sund - Tasiussaq: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. Kangisissuani assut eqimasunik kassoqarpoq.

25. Qarmat avaqqullugit - Qingaatsup ikerasaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, Nordlysets loebip eqqaani marlunnik iluliaqarpoq.
 
26. Qarmat kujaqqullugit: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni. 
 
27. Avatarmiut kujaqqullugit: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni.

28. Qingaatsup ikerasaa: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

29. Serfaat paavat: Siammasissunik iluliaqarpoq amerlasuunillu kassoqarluni, aqqutaatalu nerukinnerani arlalinnik iluliaqarpoq.

30. Tuno: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

31. Tunuaraq: Amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.
 
32. Narsap ikera: Avannamut kimmut akuttusuunik kassoqarpoq, aamma amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu

33. Narsap umiarsualivia: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni.

34. Narluneq: Kitaa tungaani ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni, kangisissuani amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

35. Tunugdliarfik: Narsap ikerata kitaa tungaani amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, aamma amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

36. Isaarutsip tunua - Pardlit: Qaatiitip kitaa tungaani arlariinnik iluliaqarpoq mianersortumik saneqqunneqarsinnaasunik, aamma ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

37. Matu: Avannaa tungaani, Akorngani, siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, aamma amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

38. Matup naaralaartitsivia: Ataasiakkaanik kassoqarpoq. 

39. Qaqortup umiarsualivia: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

40. Aniaaq: Amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

41. Igalikup kangerlua: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

42. Qaqortoq - Niaqornatsiaq: Amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.
 
43. Ikerasarssungnut: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

44. Ikerasarssuk kujatdleq: Ataasiakkaanik kassoqarpoq.

45. Niaqornatsiaq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.  

46. Niaqornatsiaq - Sardloq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

47. Paggiviup naaralaartitsivia: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

48. Paggiviup naaralaartitsivia - Sardloq: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

49. Sardloq avaqqullugu kangeqqullugulu: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

50. Saarlup Ikerasaa: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, saarloq kujammut kangimut amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

51. Sarqardlit kujaqqullugit: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

52. Umanarssup tunua: Siammasissunik iluliaqarpoq amerlasuunillu kassoqarluni. 

53. Imilik kujaqqullugu: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

54. Imilik - Qaersup ikerasaa: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni.
 
56. Qeqertarssuaq avaqqullugu: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

57. Umanartut avannarleq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

58. Qeqertarssuaq kujaqqullugu: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

59. Alluitsup Paata Ikerasarssua: Aqqutissiaata nerukinnerani marlunnik iluliaqarpoq.

60. Sagdlia kujaqqullugu: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, ilaatigut aqutissiaani kujammut kangimut marlunnik iluliaqarpoq.

61. Nunanguaq kujaqqullugu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.
 
62. Uummanartuut kujataa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

63. Alluitsoq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni. 

64. Alluitsup Paa - Uunartoq: Avannaa tungaani siammasissunik iluliaqarpoq amerlasuunillu kassoqarluni, aamma ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni.

65. Alluitsup Paa - Sermersoq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

66. Arnarqat avannaa: Siammasissunik iluliaqarpoq amerlasuunillu kassoqarluni.

67. Arnarqat kujataa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

68. Uunartoq - Sermersoq: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni. 

69. Sermersoq avannaa: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni.  

70. Sermersoq avannaani-kangiani: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

71. Kangeq - Nalunaq: Kujataa tungaa eqimasunik sikorsuaqarpoq, aamma siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

72. Sermersoq kitaa: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu 

73. Sermersoq kujataa: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 
    
74. Qeqertasussuup kangia: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

75. Nanortalik Ikerasarssuk: Avannaa tungaani siammasissunik iluliaqarpoq amerlasuunillu kassoqarluni, aamma ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

76. Quagssup tunua: Siammasissunik iluliaqarpoq amerlasuunillu kassoqarluni.

77. Nanortallip umiarsualivia: Ataasiakkaanik kassoqarpoq, umiarsualiviup kujammut kangimut arlalinnik iluliaqarpoq. 

78. Nanortalik Ortusugssuk aqqusaarlugu: Kujasissua amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. Qiterpasissua avannaa tungaalu siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. 

79. Nanortallup eqqaa avannamut kimmut - kujammut kangimut naaralaartitsivik malillugu: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni.

80. Nanortallup eqqaa avannamut - kujammut naaralaartitsivik malillugu: Kujasissua siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu, aamma amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

81. Nanortallup eqqaa kangimut - kimmut naaralaartitsivik malillugu: Siammasissunik kassoqarpoq. 

82. Tasermiut: Ataasiakkaanik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

83. Naleqqat aqqutaatigut Nanortalik - Narsaq Kujallermut: Aqqutaata kitaa tungaani amerlasuunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. Naleqqat aqqutaatigut siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

84. Nanortalik - Narsarmiut: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.


Qaammataasakkut sikunik nalunaarsuineq 15. marts 2021 kl. 09:13 UTC Narsarmiuniit - Aappilattumiit Ikerasassuarmut:


85. Narsaq Kujalleq - Aappilattoq: Siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu. Nunarsuup kangisissuani akuttusuunik kassoqarpoq eqimajartortunik. Nunarsuup avannaa kimmut kiisalu Torsukattammi akuttusuunik sikorsuaqarpoq eqimajartortunik kiisalu siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

86. Augpilagtoq - Sermerunerit: Akuttusuunik sikorsuaqarneruvoq, sumiiffinni annertuuni eqimanerusunik. Aqqutaa tamaat siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

87. Ikerasassuup nerukinnera: Assut eqimasunik sikorsuaqarpoq kiisalu siammasissunik iluliaqarpoq kassoqarlunilu.

88. Ikerasassuup kangiata tungaa: Sumiiffiit eqimasunik sikorsuaqarpoq, aamma ataasiakkaanik iluliaqarpoq siammasissunillu kassoqarluni.

89. Ikerasassuup paava: Paavaniit Qullissanut sumiiffiit assut eqimasunik sikorsuaqarpoq. 

Tulliani 20. april 2021-mi sikunik nalunaarsuisoqassasoq naatsorsuutigineqarpoq. 

Allanik paasissutisssanik Kalaallit Nunaata sikunik nalunaarsuisarfianut paasiniaasoqarsinnaavoq +45 39 15 73 15 imaluunniit E-mail: iskort@dmi.dk.


Sikusiornermi assut qaammataasakkut assilineqarsimasut dropbox-ikkut pissarsiarineqarsinnaapput. Pissarsiariniarukkit uunga allassinnaavutit iskort@dmi.dk.

Sikunik nalunaarutit qaammataasakkut assilisat facebook aqqutigalugu takuneqarsinnaapput - DMI-p facebookianut ilaasortanngorit.