Vejret time for time gennem 70 år giver sikker grund for vind- og byggeprojekter

Et foto af en gravko foran en beton konstruktion
Planlæggere og entreprenører kan have glæde af at nærstudere klimaet, inden en grund udlægges til byggeplads. Foto: iStock

NCKF er i færd med en genfortælling af Danmarks klima, en såkaldt reanalyse . DANRA-projektet leverer et sammenhængende datasæt, der fortæller om atmosfæren opdelt i et 3-dimensionelt gitternet på ethvert tidspunkt: Alle vejrparametre, f.eks. temperatur, vind, tryk, skydække, fugtighed og nedbør i Danmark og landets omgivelser. Nærmest en digital genopførsel af dansk vejr og atmosfære gennem 70 år.

Hvad har vi undersøgt?

Med sammenhængende klimadata i tid og rum og i en opløsning af 2,5 km portrætterer DANRA det danske klimas udvikling gennem 70 år i finere detaljer end tidligere. DANRA leverer også atmosfæriske øjebliksbilleder, der kortlægger klimaets udvikling i Danmark.

Hvem kan have glæde af undersøgelsen?

Når DANRA-datasættet senere udstilles, vil det kunne bruges i alle grene af dansk klimaforskning og i brancher, der arbejder med grøn omstilling – de vil f.eks. kunne slå ned på en given lokation og aflæse, hvor meget det regner eller blæser på et bestemt sted. Dertil kommer sektorer, der arbejder med grøn energi og byggeri, forsikringsbranchen og kommunal planlægning i land og by.

Hvilke data og metoder har vi benyttet?

Reanalyse er vejrhistorie uden huller. Det vil sige en præcis genopførsel af det forgangne vejr og klima ved at kombinere store mængder lokale kvalitetssikrede observationer med DMI’s til dato mest sofistikerede vejrmodel, HARMONIE-AROME.

Hvem har vi samarbejdet med?

NCKF trækker i DANRA-projektet på DMI’s engagement i konsortier, der arbejder med matematisk vejrforudsigelse (NWP), nemlig ACCORD og HIRLAM samt EU-projektet for arktisk reanalyse, CARRA .

Hvilket resultat fandt vi?

DANRA har – fordi der bruges flere observationer og en mere avanceret model – vist sig at være overlegen i forhold til andre reanalyseprodukter, f.eks. ERA5. NCKF har bl.a. med stor succes kunnet ’genopføre’ ekstreme vejrfænomener som storm og skybrud fra de seneste 10-år – sådan som de dengang blev observeret.

Hvad kan den nye viden bruges til fremover?

De sammenhængende og lange tidsserier fra DANRA er klimastatistik, der kan hjælpe med etablering af grøn omstilling og energiproduktion. I fremtiden kan daglige vejrudsigter suppleres med advarsler om ekstreme vejrbegivenheder i form af anomalier, der forholder sig til klimanormalerne.

Hvad er vi nu i stand til, som vi ikke var før?

DANRA – et sammenhængende og fint detaljeret datasæt – lukker hullerne i vores viden om klimaet i Danmark og kan bruges til at forstå vores regionale klimaudvikling og tendenser. 30-års reanalysen 1991-2020 planlægges færdiggjort i 2022, og den endelige 70-års reanalyse i 2024 .

DANRA bliver gjort offentligt tilgængeligt – de første 30 år forventeligt i 2023 og de samlede 70 år i 2025.


Få mere viden

Tertiary content, when NOT DK (Country:)