Harmonie ordner vinden i Grønland

En ny avanceret vejrmodel giver et langt mere detaljeret billede af den drilske vind i de grønlandske fjorde end tidligere.

Modellen med navnet Harmonie viser sine dyder i et nyt produkt på dmi.dk fra i dag. Produktet hedder Fjordvind og er nærbilleder af tre fjord-områder i det sydgrønlandske; Nuuk, Paamiut og Qaqortoq.

Et af de nye, detaljerede kort i Fjordvind baseret på harmonie vejrmodel.

Et af de nye, detaljerede kort i Fjordvind baseret på harmonie vejrmodel.

Styrken ved Harmonie-modellen er, at den er mere finmasket end de tidligere vejrmodeller for Grønland. Dermed egner den sig bedre til at forudsige vinden i fjordområder - specielt når vinden kommer fra indlandsisen.

Harmonie beregner vejret mere lokalt

I modellen Harmonie ligger beregningspunkterne tættere end i tidligere modeller. For hver to kilometer har modellen et beregnet bud på, hvordan vejret bliver. De to kilometer mellem punkterne i modellen gælder for alle de tre rumlige dimensioner: de to horisontale nord/syd og øst/vest samt den vertikale retning fra Jordens overflade og opefter.

"Med Harmonie får vi et væsentligt forbedret billede af vinden i de grønlandske fjorde, og modellen har potentiale til at gøre det endnu bedre i fremtiden, når vi forfiner den endnu mere," siger forskningsleder Bent Hansen Sass ved DMI's Center for Meteorologiske Modelsystemer.

Den fine model kører endnu ikke operationelt over dansk område, men den forventes at indgå i meteorologiens tjeneste på fuld tid fra 2013.

Du finder det nye produkt på Grønland-fanebladet eller ved at følge de tre links i Værd at Vide-boksen til højre.

Af Bjarne Siewertsen,
2. oktober 2012.

Viden om vejr og klima

Se alle