Satellitter forbedrer varsling af stormfloder

En workshop på DMI var rammen om udveksling af erfaring og ideer inden for brugen af data fra satellitter til at forbedre modellerne, som forudsiger stormfloders udvikling.

Satellitter kredser omkring Jorden i stor højde, men de holder ikke desto mindre godt øje med, hvad der foregår i havene. Nogle af satellitterne registrerer, hvordan vandstanden til stadighed ændrer sig - både fra sted til sted og fra time til time. Og her kommer stormfloderne ind.

Stormfloder skal varsles, som det f.eks. sker af DMI. De data, som satellitterne sender ned, kan oceanograferne benytte i deres modeller og dermed gøre forudsigelsen af stormfloderne mere nøjagtige.

Teknikken med at benytte data fra satellitter til stormflodsvarsling er dog meget ny, så eksperterne har brug for at mødes og udveksle erfaringer og ideer. Det skete blandt andet på en workshop inden for projektet eSurge i starten af september, hvor DMI var vært.

Målinger af f.eks. højden af havoverfladen fra satellitter i kredsløb om Jorden har været tilgængelige i mere end 20 år, men problemet har været, at de data som satellitterne registrerer tæt ved kysten, har været ubrugelige. Og netop kystnære data er vigtige, når det gælder stormfloder. Nye måder at behandle dataene tæt ved kysten på har imidlertid ændret situationen. Nu er det muligt at få meningsfulde data fra satellitten ude fra det åbne hav og helt ind til kystlinjen.

"Med eSurge skal vi undersøge effekten af at inkludere de nye satellitobservationer i modellerne sammen med data fra vandstandsmålere i havne. Det har ikke været prøvet før og kræver udvikling af vores stormflodsmodel. Men vi regner med at kunne demonstrere en positiv effekt af at inkludere de nye observationer i modellerne", fortæller Jacob L. Høyer. Jacob Høyer stod for workshoppens afvikling og arbejder selv med anvendelsen af data fra satellitter på Center for Ocean og Is ved DMI.

"Workshoppen viste, at der er stor interesse fra eksperter fra hele verden for at arbejde sammen om at øge anvendelsen af satellitobservationer i modellerne. Med de nye data tæt på kysten fra satellitter, såsom Jason-1 og 2, har vi helt nye og spændende observationer at arbejde med".

Jacob Høyer

Jacob Høyer kan ikke få øje på en eneste satellit på vej henover DMI’s bygninger i Lyngby, men han ved helt bestemt, at de er der. Jacob Høyer bruger nemlig dagligt de data, som satellitterne sender ned, i sit arbejde med at bestemme højden af havoverfladen. Foto: Palle Bo Nielsen.

eSurge
...er et 30-måneders projekt, der er støttet af det europæiske rumagentur, ESA, under Data User Element programmet. Det er et europæisk projekt med partnere fra England, Holland, og Irland.

Projektet er en del af den løbende modeludvikling, der går ud på at forbedre kvaliteten af DMI’s stormflodsprognoser.

Stormen over Nordsøen 1953 er et eksempel på de store konsekvenser stormfloder kan have. Flere end 2000 omkom - primært i Holland og England. Der skete omfattende ødelæggelser, og store arealer blev oversvømmet. Kevin Horsburgh fra National Oceanography Centre i England gav i sit oversigtsforedrag ved eSurge-mødet eksempler de alvorlige konsekvenser stormfloder kan have. Foto: Palle Bo Nielsen.

30. september 2012.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle