DMI på kurs mod katastrofen

Ny rapport fra Beredskabsstyrelsen udpeger de ti største risici for Danmark. DMI er indblandet i hele syv.

I rapporten 'Nationalt Krisebillede' opremser Beredskabsstyrelsen de ti største trusler mod Danmark og danskerne. Rapporten udkom tirsdag den 9. april, og du finder den som link til højre på siden.

Ifølge pressemeddelelsen fra styrelsen, beskriver rapporten ikke alle tænkelige risici, som det danske samfund står overfor, men koncentrerer sig om de ti hændelser, som Beredskabsstyrelsen i øjeblikket vurderer, at der bør rettes størst opmærksomhed mod.

Det ti hændelser

  • Orkaner, stærke storme og stormfloder
  • Kraftig regn og skybrud
  • Pandemisk influenza
  • Husdyrsygdomme og zoonoser
  • Transport ulykker
  • Ulykker med farlige stoffer på land
  • Forureningsulykker til søs
  • Nukleare ulykker
  • Terrorhandlinger
  • Cyberangreb

Sådan bidrager DMI

De to første punkter på listen er åbenlyst vejrrelaterede, og DMI varsler løbende, hvis et eller flere af fænomenerne forventes at forekomme i Danmark indenfor et døgn eller to.

Men DMI's modeller kan meget andet end at forudsige vejret. Derfor anvendes de også i forbindelse med husdyrsygdomme, som kan spredes over store afstande med vinden. Her benytter Fødevarestyrelsen resultaterne til blandt andet at forudsige, hvor den næste smittede besætning kan dukke op.

I forbindelse med forebyggelsen af transportulykker er DMI aktiv med varsling af glatføre i tæt samarbejde med Vejdirektoratet. Udenfor landets grænser foretager DMI rutevejledning af et stort antal skibe, der bringes sikkert udenom f.eks. tropiske orkaner.

Eksplosion på atomkraftværket Fukushima.

Eksplosion på atomkraftværket Fukushima.

Integreret koncentration af radioaktivitet fra Fukushima

Integreret koncentration af radioaktivitet fra Fukushima. Niveauet af den aktivitet, der nåede Europa, var ekstremt lavt og uden helbredsmæssige konsekvenser.

Ulykker med farlige stoffer på land kan f.eks. være udslip fra industrianlæg, tank- eller godsvogne eller giftig røg fra en brand. Her fodrer DMI Beredskabsstyrelsens system ARGOS med alle relevante vejrdata.

I forbindelse med forureningsulykker til søs er DMI ikke en integreret del af det danske beredskab. DMI har til gengæld et antal kunder, der betaler for døgnberedskab i forbindelse med f.eks. olieefterforskning, så et eventuelt udslip kan følges fra det øjeblik, det hænder.

Sidst men ikke mindst er DMI's modeller klar ved atomare udslip som det skete fra Tjernobyl i 1986 og igen fra Fukushima i Japan i 2011. Her forudser DMI's model DERMA spredningen og sender data videre til Beredskabsstyrelsen.

Mange af de konkrete beredskabsopgaver, DMI deltager i, bringer flere myndigheder på banen. I de tilfælde sker koordineringen hyppigt gennem den såkaldte Den nationale operative stab eller NOST'en, der ligger under politiets myndighed.

12. april 2013.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle