Klimaændringer kan påvirke fremtidens hvedeproduktion

Klimaændringer kan have alvorlige konsekvenser for fødevare produktionen i fremtiden. Dette er hovedemnet for et nyligt afsluttet EU-projekt, hvor Danmarks Klimacenter deltager.

Formålet med EMTOX-projektet (Effects of climate change on emerging natural toxins in plant and seafood production.) har blandt andet været at vurdere, hvordan fremtidige klimaændringer vil påvirke forekomsten af naturlige giftstoffer i hvede i Nordvesteuropa i 2030-2050.

Giftstofferne kommer fra skimmelsvampe, der naturligt vokser på de levende hvedeplanter. Hvor meget giftstof, der produceres, afhænger af temperaturen, luftfugtigheden og variabiliteten i nedbør i plantens vækstperiode.

Temperatur, luftfugtighed og nedbørsmønstre vil ændres i fremtiden på grund af de generelle klimaforandringer. Spørgsmålet er, hvad det betyder for væksten af skimmelsvampe på hvedeplanterne.

Hvedeplanternes vækstperiode ændres også på grund af klimaforandringerne, og for at forstå de komplekse sammenhænge mellem klimaændringer, plantevækst og forekomsten af skimmelsvampe har flere forskellige forskergrupper fra forskellige fag arbejdet sammen i EMTOX-projektet.

Forskere fra Danmarks Klima center har bidraget til projektet med detaljeret information om fremtidens klima til forskere forskere på Institut for Agroøkologi på Århus Universitet, men også til forskergrupper i Holland.

De foreløbige resultater peger på en generel stigning i mængden af giftstof i hvede i Nordvesteuropa, men viser også at der kan være store lokale forskelle fra område til område.

13. februar 2013.

Hvedekorn

Hvede. Foto Wikipediabruger Bluemoose anvendt under Creative Commons Navngivelse - Del på samme vilkår 3.0 Unported-licensen.

Viden om vejr og klima

Se alle