Prognoser for hav og atmosfære på skibets bro

Fremtidens navigatør får det nemmere. Hvor han i dag må søge oplysninger, som er relevante for sikker navigation, flere steder, vil han snart kunne få oplysningerne samlet på et sted. Det kræver et system om bord, som automatisk indsamler og viser informationerne på en skærm på skibets bro. DMI leverer allerede vejrprognoser til en prototype på sådant et system, og prognoser for de oceanografiske forhold er på vej.

"En pilot styrer sit fly med fra destination A til B med nem adgang til alle relevante oplysninger samlet et sted," siger Erik Buch, chef for Center for Ocean og Is, DMI.
"Hvorfor skulle det ikke være lige så let for navigatøren på et skib? Svaret er ja, men sådan er det ikke for øjeblikket, men sådan bliver det."

Thomas Christensen, Omar Frits Eriksson og Erik Buch

Søfartsstyrelsen arrangerede e-Navigation Underway 2013. Chefkonsulent Thomas Christensen og kontorchef og konferenceleder Omar Frits Eriksson, Søfartsstyrelsen, mødtes med Erik Buch, Center for Ocean og Is, DMI. Alle tre har en fortid i Farvandsvæsenet, hvor projektet e-Navigation (en arbejdspakke under under EfficienSea-projektet) i 2009 tog sin begyndelse. Foto: DFDS.

Erik Buch deltog i januar i en konference om bord på DFDS’ passagerskib M/S Pearl Seaways. Konferencen var arrangeret af Søfartsstyrelsen og IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities). Over tre dage blev de 137 deltagere fra 22 lande præsenteret for de seneste testresultater i e-Navigation (se faktaboks) og diskuterede muligheder og udfordringer i den videre internationale udvikling af systemet.

Som i et flycockpit: Alle oplysninger på et sted

"Analogien mellem en pilots arbejdsmåde og en navigatørs arbejdsmåde, når e-Navigation bliver til virkelighed, hørte jeg fra en af foredragsholderne," siger Erik Buch.

I dag skal navigatøren finde navigationsadvarsler et sted, søkort et andet sted og prognoser for vind, strøm, vandstand og bølger et helt tredje. I fremtiden skal navigatøren finde alle oplysninger samlet på en skærm, som er koblet på et system, der modtager og behandler de relevante og fuldt opdaterede oplysninger.

Displaysystemet eksisterer allerede nu i en prototype og kaldes EPD-Ship (e-Navigation Prototype Display - Ship).

e-Navigation
e-Navigation er et projekt, hvis formål er at skabe et integreret og intelligent navigationssystem, som forsyner navigatøren med de essentielle oplysninger, som han har brug for – og kun dem. Sådan beskrives projektet på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Søfartsstyrelsen er ledende partner for e-Navigation, som er en arbejdspakke under projektet EfficienSea. Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside www.soefartsstyrelsen.dk.

Prognoser baseret på en planlagt rute

Når det gælder prognoser fra DMI for fx vinden, skal navigatøren - som det er i dag - ud fra sin planlagte rute selv finde netop de prognoser, som i tid og sted passer til ruten. Det kan være en lidt omstændelig proces med mulighed for at gøre fejl.

Med EPD-Ship i funktion taster navigatøren sin planlagte rute ind som en række positioner med tilhørende tidspunkter. Systemet viser så ruten på et elektronisk kort.

For hver position vises vindprognosen gældende netop for det tidspunkt, skibet ifølge planen vil være på positionen. Tilsvarende for prognoser for strøm, vandstand og bølger. Må ruten justeres, kan navigatøren hurtigt taste justeringerne ind og få et nyt skærmbillede frem med de justerede prognoser vist.

Om navigatøren er specielt interesseret i at få vist områder med fx høje bølger, kan EPD-Ship vise det på skærmbilledet på basis af den valgte kritiske bølgehøjde og dermed advare navigatøren, som så kan ændre sin ruteplan.

DMI leverer allerede nu prognoser for vindforholdene til EPD-Ship. I forbindelse med lukningen af Farvandsvæsenet i 2011 blev oceanografien opdelt, så Forsvaret tager sig af den militære oceanografi i og DMI af den civile oceanografi. Derfor vil DMI også snart levere prognoser for forholdene i havet: strøm, bølger og vandstand.

Prognoserne for både atmosfære og hav vil bygge på DMI’s egne modeller, som dækker de danske farvande. En mulig udvidelse er at dække farvandene globalt ved at supplere DMI's modeller med andre institutioners.

6. marts 2013.

EPD-Ship

EPD-Ship er et displaysystem udviklet under e-Navigation. Langs en planlagt sejlrute for et skib viser systemet blandt andet prognoser for vind, bølger, vandstand og strøm. Prognosen for en given position på ruten gælder for det tidspunkt, skibet ifølge planen passerer positionen. Vindprognoserne er beregnet af DMI. I nær fremtid vil DMI også levere prognoserne for strøm, bølger og vandstand. Screendumpet fra displaysystemet viser et eksempel med en sejlrute op gennem Øresund. Prognoser for 28. februar 2013 klokken 15:00 for en position nord for Saltholm Flak er vist i den hvide boks og med symboler i kortet. Kilde: Søfartsstyrelsen.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle