Sjælden stormflod under opsejling

Stormlavtrykket Bodil spredte ikke bare sin vind ud over landet. Vinden formåede også at blæse rundt på en del havvand. Det gav torsdag eftermiddag stærkt forhøjet vandstand langs den jyske vestkyst og værst i Thorsminde. Men Bodils vestenvinde pressede også ekstra meget vand nordom Jyllands nordspids og ind i de indre danske farvande, hvor det fredag hæver sig i nordvendte fjorde i sjælden grad.

Isefjorden og Roskilde Fjord er særligt udsatte, fordi vindretningen fredag formiddag er nordvest og dermed vinkelret på indløbet til de to fjorde mellem Hundested og Rørvig.

"Vindretningen ned gennem Kattegat betyder, at vandet bare vil fortsætte med at blive presset ind i fjordene, hvorfra det ikke kan slippe væk. Det giver en helt unik situation, hvor vandstandene presses op over de såkaldte 100-årshændelser," siger oceanograf Vibeke Huess.

Man taler om en 100-årshændelse, når vandstanden når et niveau, som naturlig variation statistisk udregnet kun vil forekomme én gang per hundrede år. Det betyder ikke, at den forekommer hvert 100. år, men at den statistisk set vil optræde hvert 100. år.

Højvande i Thorsminde

Vandet stod højt i Thorsminde torsdag eftermiddag. Foto: Hanne Majlandt.

Allerede ved middagstid fredag var vandstanden i Holbæk oppe på 1,89 meter over daglige vande, hvilket er højere end 100 årshændelsen (1,79 meter). Den hidtil højeste vandstand i Holbæk var indtil i dag 1,73 meter; målt i 1973. Dermed er dagens situation også historisk.

Vandstanden i Roskilde Fjord er fredag eftermiddag stadigt stigende. Prognoserne forudsiger, at vandstanden i Roskilde Havn kulminerer ved 19-20-tiden fredag aften.

"Vandstanden i Isefjorden og Roskilde Fjord aftager først i løbet af lørdagen," slutter Vibeke Huess.

6. december 2013

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle