Urban Climate: Nyt tidsskrift om klima og miljø i byer

Ny videnskabelig udgivelse formidler viden om byudvikling i relation til klima, miljø og sociale forhold. De første år er tidsskriftet gratis.

De videnskabelige tidsskrifter udgør en hjørnesten i udvekslingen af viden inden for al forskning.

Et nyt tidsskrift, Urban Climate, så for nylig dagens lys. De to hovedredaktører er DMI's Dr. Alexander Baklanov og Dr. Matthias Ruth fra Northeastern University i Boston.

Alexander Baklanov fortæller om processen som førte til etableringen af det ny tidsskrift.
"Det har i længere tid været tydeligt, at der var et behov for at formidle ny viden om byudvikling i relation til klima, miljø og sociale forhold. Flere end nogensinde lever nu i byområder, som nogle steder bliver meget store. Man taler om 'Mega-cities'. Derfor var jeg glad for at få tilbudt opgaven som en af de to hovedredaktører på Urban Climate."

De to hovedredaktører skriver endvidere om tidsskriftet:
"Der sker til stadighed en gensidig påvirkning mellem byområder og deres omgivelser. Klimaforhold spiller en særlig rolle i denne sammenhæng - ikke blot fordi klimaændringer giver nye udfordringer for byområder, infrastrukturer, institutioner og økosystemer, men også fordi bymæssig bebyggelse kan spille en hovedrolle i samfundets søgen efter en sammenhæng med det naturlige miljø, som gør det muligt for samfund at have succes og blomstre i lang tid fremover. Urbant klima som et emne for forskning og fokus for beslutninger inkluderer mange af disse udfordringer. Urban Climate skaber et forum for præsentation af nye resultater, data, analyser, modeller og indsigt på forkant med den nyeste forskning, som vil kunne anvendes til støtte for beslutninger i forbindelse med byudvikling. At få lejlighed til at hjælpe med denne videndeling og skabelse af viden vil uden tvivle være en stor mulighed, som vi ser frem til".

Dr. Alexander Baklanov

Dr. Alexander Baklanov.

I november og december 2012 kom de første udgivelser af Urban Climate, som indtil videre (i 2013-14) forventes at være gratis og tilgængelige on-line. Tidsskriftet har allerede modtaget flere end 100 indsendte bidrag, som inddrager en række forskellige områder, blandt andet påvirkninger af helbred fra det urbane miljø, energiforbrug og offentlig transport i byområder.

Det er ikke første gang DMI er synlig i forbindelse med det urbane klima. DMI stod f.eks. i spidsen for det store og vellykkede internationale EU-projekt MEGAPOLI (Megacities: Emissions, urban, regional and Global Atmospheric POLlution and climate effects, and Integrated tools for assessment and mitigation). Dette treårige projekt blev afsluttet i 2011.

Urban Climate udgives af forlaget Elsevier.

7. januar 2013.

Urban Climate Tidsskrift

Urban Climate Tidsskrift

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle