Dansk kortlægning af smeltevand skal styrke klimamodeller

Det danske projekt RETAIN har modtaget 6 millioner fra Det Frie Forskningsråd til forskning i koldt vand og varm sne på Grønland. Målet er mere præcise forudsigelser af fremtidens globale vandstand.

Hvor meget stiger havet i fremtiden på grund af global opvarmning? Det er et kritisk spørgsmål for en lavtliggende nation som Danmark med en kystlinje på over 7.000 kilometer. Et fornuftigt svar kræver, at forskerne forstår de mange processer, som påvirker vandstanden. En del af processerne er knyttet til verdens store iskapper som f.eks. den grønlandske indlandsis.

"En forstærket arktisk opvarmning øger afsmeltningen af Indlandsisen. Det giver mere smeltevand - både på overfladen og i isen", siger professor Jason E. Box fra GEUS; Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

Hvad der sker med smeltevandet nede i isen, forstår forskerne endnu ikke til bunds. De ved, at en del af vandet genfryser. Og at genfrysningen opvarmer de lag i sneen, som ligger umiddelbart under overfladen, fordi frysning frigiver en masse energi. Men hvor meget vand, der genfryser, og hvor stor en opvarmning af snelagene, det medfører, ved de endnu ikke.

Blæk i sne

Et meget illustrativt foto af processen, forskerne vil kortlægge i RETAIN. Vand med blæk i er hældt ud over sneen, hvilket viser genfrysningen af blækvandet tydeligt efter noget tid. Foto Robert Schjøtt Fausto.

"Derfor er viden om genfrysning af smeltevand på Indlandsisen vigtig, når vi ønsker at forudsige, hvordan processerne i fremtiden påvirker den globale vandstand", forklarer Jason Box.

For at give forskerne mulighed for at forstå de vigtige processer i sneen, har Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers netop tildelt projektet RETAIN 6 millioner kroner over 3 år. Pengene er givet til Jason Box samt kollegerne professor Carl Egede Bøggild fra DTU-Artek og forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen fra DMI.

Forskning til tiden

Jens Hesselbjerg glæder sig over bevillingen og forklarer, at tiden er den helt rette til projektet.

"Indlandsisen er inde i en periode med store og hurtige forandringer. RETAIN giver os, ved hjælp af en systematisk tilgang fra spritnye observationer og gennem modellering af snefortætningen, en klarere forståelse af, hvor meget smeltevand, der siver ned og fanges i snedækket".

Carl Egede Bøggild fra DTU-Artek er enig med Jens Hesselbjerg. Han vurderer, at en bedre forståelse af smelte- og fryseprocesserne hjælper forskerne til at forstå de højdeændringer af Indlandsisen, som målinger med fly og satellit har påvist.
"Indlandsisen ændres konstant som følge af fortætning af sne og nedsivning af smeltevand, men også forandringer i isens flyde-egenskaber og ændringer i kælvningen, hvor udløbsgletsjere møder havet, har betydning", siger Carl Egede Bøggild.

Ultimativt satser forskerne på, at RETAIN bidrager til en større præcision i computermodellerne for Indlandsisen.

"Jo bedre vores modeller er, jo bedre kan vi forudsige både vandstanden i verdenshavet og ikke mindst vandstanden langs de danske kyster i fremtiden", slutter DMI's Jens Hesselbjerg.

RETAIN var et af i alt 52 projekter, som fik del i en samlet sum på 163 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers.

Medierne kan kontakte

13. juni 2014.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle