Danske iskappeforskere mødtes på DMI

Det årlige møde om dansk forskning på Grønlands indlandsis fandt sted på DMI i går. Ca. 60 forskere og studerende mødtes for at udveksle nyheder om projekter, ekspeditioner og resultater. Deltagerne var fra DMI, GEUS, Københavns Universitet, DTU og Aarhus Universitet, og mange er del af Grønlands Klimaforskningscenter.

Hvert år mødes danske forskere, der arbejder på at forstå, rekonstruere og forudsige tilstanden af Grønlands indlandsis. I år var DMI vært for mødet, og med et rekordstort fremmøde på ca. 60 forskere og studerende står det klart, at interessen for Indlandsisen er stor i disse år.

Møde

Et blik ud over forsamlingen i DMI's lille, men hyggelige, auditorium. Foto Ruth Mottram.

Satellitmålinger har vist, at i løbet af det seneste årti har afsmeltning og kælving af isbjerge betydet, at Grønlands indlandsis er skrumpet med godt 200 milliarder tons om året. Dette rejser en række videnskabelige spørgsmål: Hvor sikkert er dette tal? Hvilke områder i Grønland bidrager mest? Hvad er vigtigst: afsmeltning eller kælving? Er sådanne massetab forekommet tidligere? Hvordan er forholdet mellem udviklingen af Indlandsisen og resten af verden? Hvad vil der ske i fremtiden?

Problemet med at besvare disse og mange andre spørgsmål gribes an på en række forskellige måder. Nogle kigger på tyngde- og højdemålinger af isen fra satellitter, andre på målinger fra fly, og atter andre er selvfølgelig nede på selve isen. Nogle sammenligner flyfotos fra 1930erne med moderne fotos, andre bruger gamle og nye meteorologiske observationer, og andre borer iskerner. Nogle bygger computermodeller af iskappen og de omgivende klimakomponenter som atmosfære, hav og havis. Nogle studerer måden smeltevand fra isens overflade løber ned gennem sneen. Andre kigger på mikroorganismer, der lever i overfladesneen og ændrer ved absorptionen af sollys og derved afsmeltningen.

Med iskappeforskning på DMI, GEUS, DTU-Space, DTU-Artek, Center for Is og Klima (KU), Statens Naturhistoriske Museum (KU) og Institut for Geoscience (AU), findes der et frodigt og alsidigt miljø, hvori erfaringer, nye idéer, resultater og planer kan diskuteres.

10. januar 2014.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle