Kamp om havbund sender forskere på kortlægningsmission

Forskere ved DMI har bidraget til kompliceret kortlægning af enormt stykke havbund omkring Nordpolen, som Danmark kræver ejerskab over. 

Danmark og Grønland har netop indsendt den videnskabelige dokumentation for deres krav på havområdet nord for Grønland. Det drejer sig om et område på næsten 900.000 km2 eller over 20 gange Danmarks landareal. DMI har bidraget til operationen.

”Området inkluderer havbunden, der ligger ud over de 200 sømil fra Grønlands kyst, mens området, der ligger inden for 200 sømil, allerede er inkluderet i kongerigets havområder,” forklarer oceanograf Steffen Malskær Olsen (se kortet til højre). Isforsker Rasmus Tage Tonboe fortsætter:

”Arktis er et af verdens mest uudforskede havområder og et af de områder, der er allermest svært tilgængeligt. Derfor har det været nødvendigt at gennemføre kortlægningen af havbunden med den svenske isbryder Oden, der er verdens største ikke atomare isbryder.”

Måler vandsøjlens lydhastighedsprofil

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har ledet kortlægningsmissionen. DMI har deltaget ved at måle vandsøjlens lydhastighedsprofil.

”Vores bidrag til operationen var at måle vandsøjlens lydhastighed, hvilket er nødvendigt for at kunne kalibrere sonarens dybdemålinger,” siger isforsker Rasmus Tage Tonboe og fortsætter:

”Når vi skal kortlægge havbunden og udregne helt højagtige dybdekort, anvender vi sonar - eller ekkolod, som det også kaldes - som sender ekko tilbage fra havbunden og er afstemt af salt-, temperatur- og trykforhold.”  

Sjælden mulighed 

Netop fordi at området omkring Nordpolen er så utilgængeligt, har DMI's forskere udnyttet den sjældne mulighed for at gennemføre videnskabelige projekter i forbindelse med kortlægningsmissionen.

”Foruden vores bidrag til operationen har vi blandt andet gennemført en kortlægning af de oceanografiske forhold, undersøgelse af havisfysik og satellitkortlægning af havis. Og det har givet os et vigtigt datagrundlag, som kan blive anvendt i DMI’s mange internationale forskningsprojekter,” siger ocenaograf Steffen Malskær Olsen.

Udover forskernes bidrag har den grønlandske istjeneste ved DMI rådgivet om isforholdene i operationsområdet.

Ocenaograf Steffen Malskær Olsen og isforsker Rasmus Tage Tonboe (som ses på billedet til højre) kan kontaktes via DMI's kommunikationskontor.

15. december 2014

Sprække i isen

Sprække i isen, hvortil forskerne fløj med helikopter medbringende måleinstrument. Foto Steffen Malskær Olsen. Klik for større version.

Området

Området, der skal kortlægges, inkluderer havbunden, der ligger ud over de 200 sømil fra Grønlands kyst, mens området, der ligger inden for 200 sømil allerede er inkluderet i kongerigets havområder. Grafik Kontinentalsokkelprojektet/a76.dk (se link under 'Værd at Vide' øverst til højre). Klik for større version.

Skitse

Skitsen viser, hvordan variationen i vandsøjlen af lydhastigheden ‘c’ giver anledning til en afbøjning af lydbølgerne fra et multibeam system. Uden kendskab til variationen af lydhastigheden ville man antage en direkte rejsevej og måle en fiktiv bund. Grafik Steffen Malskær Olsen. Klik for større version.

Oceanograf Steffen Malskær Olsen og isforsker Rasmus Tage Tonboe

Oceanograf Steffen Malskær Olsen og isforsker Rasmus Tage Tonboe fotograferet foran et af de instrumenter, som blev brugt til at måle salt- og temperaturforhold i vandsøjlen. Klik for større version.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle