Sikker sejlads i Roskilde Fjord

I Roskilde Fjord sejler restaurantskibet M/S SAGAFJORD i sommerhalvåret dagligt ture med spisende eller kaffedrikkende gæster. Området, som skibet sejler i, er temmelig lavvandet. DMI måler vandstanden i Roskilde Fjord og beregner prognoser for vandstanden i hele fjorden. Skibsføreren studerer DMI’s hjemmeside med de nyeste målinger og prognoser for fjorden for at sikre sig, at der er tilstrækkeligt med vand under kølen på hele sejlruten.

Restaurantskibet M/S SAGAFJORD

Restaurantskibet M/S SAGAFJORD ligger klar i Roskilde Havn til at modtage spisende og kaffedrikkende gæster. Foto Palle Bo Nielsen.

Restaurantskibet M/S SAGAFJORD har forladt sin kajplads ved siden af Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Denne torsdag den 22. maj har 114 pensionister sat sig til bords og har restaurantens indbydende seniorplatte foran sig. En to timers frokostsejlads på 20 km er begyndt med skibsfører Ole Allerslev ved roret.

Efter 25 minutters sejlads på nordlig kurs drejer han skibet mod vest og ind gennem den lavvandede og afmærkede rende til Kattinge Vig, hvor Roskilde Fjords mest bemærkelsesværdige ø, Ringøen, ligger.

Med dmi.dk som sikkerhedsline

Ole Allerslev kaster rutinemæssigt et blik på skibets ekkolod. Der er vand nok i dag på hele den planlagte rute, for vandstanden ved Roskilde er målt på DMI’s vandstandsmåler i Roskilde Havn til at være blot 10 cm under middelvandstand, og prognosen lover uændret vandstand de kommende timer. Det har Ole Allerslev sikret sig ved at besøge DMI’s hjemmeside med vandstandsprognoser inden afgangen.

Aktuel vandstand korrigerer søkortet

På kajen sidder et vandstandsbræt, som skibsføreren kan aflæse fra broen - uden at skulle på internettet.

”Jeg kigger altid lige på vandstandsbrættet inden afgang som et ekstra tjek udover målingen og prognosen hos DMI,” siger Henrik Lorentzen, også skibsfører på M/S SAGAFJORD. Som tidligere skibsfører i det nu nedlagte Farvandsvæsenet har han et særligt forhold til dybder, søkort og afmærkninger. Dybderne, som står i søkortet, gælder, når vandstanden er nul, dvs. middelvandstand. M/S SAGAFJORD stikker knap tre meter.

”Sejler vi, hvor søkortet siger mindst 3.4 m, er vi på den sikre side – når vandstanden er over nul. Er vandstanden mindre, må vi korrigere i forhold til søkortets oplysninger og sejle derefter for ikke at risikere at gå på grund,” siger Ole Allerslev.

De magiske fyrre

DMI har målt vandstanden i Roskilde Havn siden januar 2012 og gør det fortsat hvert tiende minut døgnet rundt. Med en hydrodynamisk model beregnes prognosen for vandstanden dækkende hele fjorden. Hver prognose rækker to døgn frem og opdateres fire gange i døgnet.

Både målinger og prognoser kan ses på dmi.dk som tabeller og grafer. Skibsføreren på M/S SAGAFJORD har derfor altid de nyeste målinger og mest nøjagtige prognoser til rådighed.

For skibsføreren er minus 40 cm et magisk tal. Er vandstanden lavere, kan M/S SAGAFJORD ikke forsvares at følge standardruten på sejladserne i fjorden. F.eks. kan skibet hverken sejle ind i Kattinge Vig eller øst om øen Elleore, og ruten må lægges om.

Vandstandsmålingerne fra Roskilde Havn gennem 2 ½ år viser, at vandstande under minus 40 cm er ret sjældne i sommerhalvåret, hvor M/S SAGAFJORD sejler. Den lavest registrerede vandstand er på minus 80 cm og indtraf i januar 2012 (se graf 1 nedenfor). I halvandet døgn var vandstanden under minus 40 cm.

Hvor gode DMI’s prognoser er, viser graf 2. I dagene 16.-28. januar 2014 ligger prognoserne overvejende lidt lavere end observationerne. Det er kun en fordel, når man tænker sejladssikkerhed.

Forelagt graferne med målinger og prognoser siger skibsfører Henrik Lorentzen: ”Det beroliger mig meget.”

Skibsfører Ole Allerslev

Skibsfører Ole Allerslev bruger DMI’s målinger og prognoser for vandstanden i Roskilde Havn til planlægning af sejladsen med M/S SAGAFJORD. Foto Palle Bo Nielsen.

DMI’s vandstandsmåler i Roskilde Havn

DMI’s vandstandsmåler i Roskilde Havn måler vandstanden hvert 10. minut og har gjort det siden januar 2012. Foto Palle Bo Nielsen.

Det er sjældent at vind og bølger skaber problemer for M/S SAGAFJORD. ”Forleden dag blev jeg overrasket af en kraftig regn- og tordenbyge lige nord for Ringøen med vindhastigheder op til 16-18 m/s,” siger skibsfører Henrik Lorentzen. ”Jeg måtte lægge skibet lige op i vinden i de 10 minutter, bygen varede, for at undgå for megen slagside til ulempe for de spisende passagerer.” Foto Palle Bo Nielsen.

 

Graf 1: Vandstanden i Roskilde Havn målt med DMI’s måler siden januar 2012. Stormen Bodil i december 2013 ses som værdier over 200 cm. Klik for stor version.

Graf 2: Vandstanden i Roskilde Havn målt med DMI’s måler (blå kurve) og DMI’s prognoser for vandstanden (rød kurve). Klik for stor version.

Ingen sløjfe til dronningen

Efter en tur rundt om Ringøen går sejladsen ud af Kattinge Vig igen og slår en sløjfe omkring øen Elleore, som kun bebos af svaner og måger. Øst for øen er området lavvandet, og var vandstanden mindre end 40 cm under middelvandstand i dag, måtte skibsføreren have truffet valget: ”Sløjfen udelades”. Det var faktisk, hvad der skete i 1998. Dronningen var gæst om bord og måtte undvære sløjfen på grund af usædvanligt lavvande.

Klokken 15 er M/S SAGAFJORD tilbage på sin plads i Roskilde Havn, og pensionisterne kan gå fra borde mætte og med mindet om blandt andet Ringøen og Elleore.

Tre timer senere står Ole Allerslev atter på broen. En aftensejlads på to en halv time ligger forude. Samme rute, for vandstanden vil holde sig pænt over de minus 40 cm - det lover DMI.

24. juli 2014

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle