Forskningstogt på isfyldt grønlandsk hav

Forskere studerer effekten af klimaforandringer med afgørende hjælp fra dansk inspektionsskib på isfyldt grønlandsk hav.  

DMI-forskere er netop hjemvendt fra et oceanografisk forskningstogt ved Nordvestgrønland. I dette tyndt befolkede og svært tilgængelige område af Grønland har de indsamlet data, som er nødvendige for at forstå havets rolle i forhold til observerede klimaforandringer. En vigtig brik, der skal være med til at forbedre forskernes viden om det stigende havniveau og afsmeltning fra indlandsisen.

Inspektionsskibet Ejnar Mikkelsen

Inspektionsskibet Ejnar Mikkelsen egner sig ligesom søsterskibet Knud Rasmussen til at operere i isfyldte områder, og derfor ses skibet ofte på patrulje højt mod nord som i dette tilfælde ved Inglefield Bredning. Foto Steffen Olsen

”Med DMI’s station i byen Qaanaaq som udgangspunkt kom vi efter aftale med Arktisk Kommando ombord på inspektionsskibet Ejnar Mikkelsen," fortæller forskningsleder Steffen Olsen, der understreger vigtigheden af at komme afsted i lige præcis den periode, hvor isforholdene er mest gunstige.

Måling mellem kælvende gletsjerfronter

Den nordlige del af Baffinbugten dækkes hver vinter af drivende havis, som snildt opnår en tykkelse på over en meter. Sejlads bliver derfor umulig. Fjordsystemerne bliver først isfrie sent i juni eller i starten af juli, hvorefter et tæt felt af drivende isfjelde fra gletsjerne kommer i drift.

”I strædet mellem Grønland og Canada kan der ligge tæt havis gennem hele sommeren, hvilket altid skal tages i betragtning. Til trods for at isforholdene i år var særligt vanskelige, lod det sig alligevel gøre at krydse strædet mellem Grønland og Canada og gennemføre vores måleprogram. Vi skulle blandt andet kortlægge, hvor langt mod nord varme havstrømme med oprindelse i Golfstrømmen kan observeres, samt i hvilket omfang de også her bærer et signal af global opvarmning,” siger Steffen Olsen og fortsætter:

”Store dele af dette havområde er uopmålt, og dybdeforholdene er meget varierende. Det krævede derfor stor forsigtighed at fortsætte måleprogrammet fra de åbne havområder og helt ind i fjordene for til sidst at komme helt ind til de kælvende gletsjerfronter, hvor havet møder de massive ismasser, der dræner ud fra Grønlands indlandsis.”

I denne del af operationen blev det nødvendigt for forskerne at udsætte et såkaldt SAR-fartøj (Search And Rescue) fra Inspektionsskibet Ejnar Mikkelsen. SAR-fartøjet, der går under navnet Naja, er en sikker platform og var rigget til at foretage de nødvendige målinger - selv på store dybder.

”I løbet af vores ekspedition nåede vi at kortlægge de oceanografiske betingelser, der er bestemmende for afsmeltningen foran de mest prominente gletsjere i området. Nu går turen hjemad mod DMI på Lyngbyvej, hvor vi skal arbejde videre med målingerne,” slutter forskningslederen.

Samarbejde mellem fangere og forskere

DMI har desuden haft et instrument monteret på skibet, nemlig et radiometer, der måler temperaturen af havoverfladen meget præcist. Disse målinger bruges til at kalibrere satellitter, der observerer temperaturen af havoverfladen.

Netop arktiske referencemålinger er værdifulde, da det er sparsomt med gode observationer i dette område. Målinger fra dette instrument vil også blive brugt til at kalibrere Sentinel 3-satellitten, der opsendes senere på året.

Målingerne suppleres i vinterhalvåret af et program, der bygger på forandringer i vinterisen og gennemføres i samarbejde med lokale fangere.

Redaktion Marianne Brandt
26. august 2015

SAR-fartøjet

SAR-fartøjet, der går under navnet Naja, samles op af inspektionsskibet Ejnar Mikkelsen. Her ses forskerne Jacob Højer og Ida Ringgaard fra DMI. Foto Steffen Olsen

CTDen på billedet måler temperatur, salt og en række kemiske og biologiske parametre, mens den sænkes gennem vandsøjlen

CTDen på billedet måler temperatur, salt og en række kemiske og biologiske parametre, mens den sænkes gennem vandsøjlen. Foto Jacob Høyer.

Viden om vejr og klima

Se alle