Hård nyser for allergikere i varm fremtid

Pollensæsonerne begynder tidligere og tidligere, mængderne af allergifremkaldende pollen tager til, og nye arter, som generer endnu mere end de allerede herboende, er ved at slå rod i landet.

"Inden for de sidste 30 år er udviklingen gået stærkt," siger DMI's pollenekspert, Alix Rasmussen.

Tidligere start - længere sæsoner

Når temperaturen stiger i Danmark, så får planterne umiddelbart længere vækstsæsoner, fordi de får bedre vækstbetingelser i længere tid. Det betyder, at potentialet for at sætte pollen i længere tid er til stede.

"Det kan vi faktisk allerede se nu," siger Alix Rasmussen. "Trods store forskelle fra år til år, så er der ikke nogen tvivl om, at de allergifremkaldende planter herhjemme sætter pollen tidligere og tidligere, og helt generelt får de bedre vækstbetingelser."

Det er den stigende middeltemperatur i løbet af vinteren og foråret, der forklarer den tidligere start på pollensæsonen.

Når klimafremskrivningerne samtidig varsler højere temperaturer i Danmark frem mod og udover år 2100, og det ikke ser ud til, at vi bremser for vores CO2-ophobning i atmosfæren, så ser fremtiden ikke ligefrem mildere ud for allergikerne.

"Et øget indhold af CO2 i atmosfæren vil alt andet lige give bedre vækstbetingelser for planterne, og større nedbørmængder i forårsmånederne hjælper heller ikke pollenallergikerne. Skal vi finde et lyspunkt i de dystre udsigter, så ligger den i sommernedbøren. Analyserne fra Danmarks Klimacenter tilsiger, at sommernedbøren i Danmark aftager - og der vil være en tendens til, at tørkeperioder vil være længerevarende. Den krølle kan græspollenallergikerne måske finde lidt trøst i, fordi sæsonen for græspollen netop topper i sommermånederne," siger Alix Rasmussen.

Den samlede mængde pollen på årsbasis for birk er i samme periode vokset voldsomt med næsten en tredobling i gennemsnit fra godt 2000 årligt til godt 6000. Året 2014 var specielt, idet vind og vejr var særligt gunstige, da sæsonen toppede. Klik for stor version.

Birkepollensæsonen topper gennemsnitlig ca 14 dage tidligere end tilfældet var 35 år siden. Tilsvarende tendenser ses for de andre allergene pollentyper. Klik for stor version.

Observerede og beregnede starttidspunkter frem til 2100 for birkepollensæsonen. De beregnede værdier er baseret på en varmevækstmodel for startdato for birk og temperaturprognoser fra et tidligere klimascenarie (A1B-ensemble). Klik for stor version. Grafikker Alix Rasmussen.

 

Nye pollentyper

Generelt højere temperaturer giver mulighed for, at nye planter kan indvandre. For pollenallergikere er det særligt bynke-ambrosie, der vækker gru. Danmark ligger allerede nu på kanten af den meget allergifremkaldende plantes udbredelsesområde, og eksperter vurderer, at den er på vej.

"Udenlandske undersøgelser har vist, at bynke-ambrosie er i stærk vækst syd for os, og fra udlandet ved vi, at den skulle være meget potent og skyld i omkring halvdelen af de astmaanfald, som folk oplever," siger Alix Rasmussen.

Naturstyrelsen anbefaler, at bynke-ambrosie, som endnu er meget sjælden i Danmark bekæmpes, rykkes op og sendes til afbrænding på forbrændingsanlæg.

Bynke-ambrosie er bestemt ikke ønske i Danmark, fremgår det af Naturstyrelsens hjemmeside. Foto Meneerke bloem/Wikipedia under Creative Commons -licens.

Pollenmålinger og -varsling

DMI og Astma Allergi Danmark har siden 1977 samarbejdet om at indsamle og registrere pollen og svampesporer. Det udviklede sig fra 1979 til ’Dagens pollental’, som i pollensæsonen dagligt kommunikeres ud gennem mange forskellige medier, heriblandt dmi.dk.

De mest allergene pollen i Danmark kommer fra el, hassel, elm, birk, græs og bynke.

For yderligere informationer kontakt chefkonsulent Jens Havskov Sørensen gennem DMI's kommunikationsafdeling, kommunikation@dmi.dk

Af Bjarne Siewertsen

© DMI, 18. april 2015

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle