Rekordkoldt på Summit i august

Det koldeste sted, DMI har en målestation, er på Summit på Grønlands Indlandsis. På Summit er det koldt hele året - det er udelukkende graden af kulde, der varierer. I august 2015 målte stationen rekordkulde for august tidligt om morgenen den 27.

Temperaturen for Summit

Flere vejrrekorder på Grønland? Klik på billedet.

Det er seniorklimatolog John Cappelen, som foretager kvalitetskontrol af vejrobservationerne på Grønland og dermed også Summit, så derfor er det også ham, som opdager rekorderne.

"Et højtryk over det nordlige Grønland hev temperaturen ved Summit helt ned på -39,6°C," forklarer meteorolog Mogens Rønnebek.

"Det er den laveste temperatur målt på stedet i en august måned. Den tidligere august-rekord stammede fra 2004 og var på -39,2°C," supplerer John Cappelen.

Vil du se flere vejrrekorder og ekstremer i Danmark, Grønland og Færøerne, så finder du dem i vores vejrarkiv.

Af Bjarne Siewertsen
14. september 2015

Viden om vejr og klima

Se alle