Usædvanlig sen smelte-debut for Grønlands indlandsis

Indlandsisen i Grønland får det varmt og begynder at smelte, når sommeren nærmer sig. Det er ikke nyt, det sker hvert år. Men hvornår starter smeltesæsonen officielt? Og hvad siger tidspunktet egentlig om klimaet og den globale opvarmning generelt?

Smeltesø på den grønlandske indlandsis. Foto Ruth Mottram, DMI.

Sæsonen for afsmeltning af Indlandsisen er kommet rekord-sent i år. Smeltesø på den grønlandske indlandsis. Foto Ruth Mottram, DMI.

Smeltesæsonens start varierer år for år

”Udsving i starttidspunktet af smeltesæsonen er helt normalt, og det siger i virkeligheden ikke ret meget om klodens tilstand. Faktisk ikke engang om Indlandsisens tilstand, selvom det kunne være nærliggende at tro,” siger klimaforsker på DMI Peter Langen.

DMI har regnet på smeltesæsonens begyndelse tilbage til 1991, og den har varieret fra meget tidlige 29. april i 1996 til meget sene 12. juni i år. Der er ingen sikre beviser på, hvorfor variationen er, som den er, men i år har varmen været andre steder. Alaska, Sibirien og selv Nordpolen har haft det varmere end normalt, mens Canada, USA og altså også Grønland, har haft det betydeligt koldere end normalt. Men disse udsving er ifølge Peter Langen helt normale, og man kan ikke alene ud fra det konkludere på klodens generelle tilstand.

”I år har polarfronten ligget godt trukket ned over Grønland, og de har oplevet usædvanligt koldt vejr hen over foråret og forsommeren. Og det har selvfølgelig også indvirkning på smeltesæsonens start, som i år er kommet sent,” siger Peter Langen.

Tre dage i træk

På DMI har man sat som mål for smeltesæsonens begyndelse, at minimum 5 % af overfladeisen er afsmeltende tre dage i træk. Og det er sket hen over weekenden, så nu er smeltesæsonen officielt skudt i gang. Det betyder ikke, at der er kontinuerlig afsmeltning, til det igen bliver koldt hen på efteråret. Der kan godt komme kolde perioder ind i mellem dage med høj afsmeltning, men den generelle tendens vil være, at Indlandsisen smelter frem mod efteråret.

Holder øje med tendenser

Selvom udsving fra år til år ikke fortæller noget om klodens klima, holder Peter Langen og hans kolleger alligevel et skarpt øje på udviklingen i Indlandsisens afsmeltning.

”Det er vigtigt, at vi forstår, hvordan Grønland opfører sig og reagerer på klimaforandringerne. Afsmeltningen af Indlandsisen kan bl.a. få stor betydning for havstrømme, havniveau og for det grønlandske samfund,” slutter Peter Langen.

Læs mere om afsmeltning af Indlandsisen på Polarportalen.  

Af Christian Lietzen
16. juni 2015

Viden om vejr og klima

Se alle