3, 2, 1, liftoff: Danmark får rumstrategi med central rolle til DMI

DMI modtager, behandler, udnytter og distribuerer enorme mængder satellitdata. Derfor indtager instituttet en nøglerolle, når Danmark med hjælp fra ny rumstrategi skal have fuld valuta for sine kosmiske investeringer

Regeringen har netop torsdag formiddag offentliggjort Danmark første, nationale strategi for rummet.

Rumstrategien skal overordnet sikre, at vi som samfund får fuld værdi af de investeringer, Danmark gør på området. Det skal blandt andet ske ved at øge væksten i den private sektor baseret på rumsystemer, forøge hjemtagningen fra europæiske rumprogrammer og øge kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor baseret på rumsystemer.

Strategien analyserer den nuværende situation og de nuværende interessenter og peger på en række områder, der skal satses på. Og både i analysen og i det fremtidige arbejde er DMI central som Danmarks største modtager, behandler, bruger og distributør af satellitdata.

Kraftcenter for jordobservation

”DMI gør - sammen med vores søsterstyrelser GEUS og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE - Energi-, forsynings- og klimaministeriet til Danmarks offentlige kraftcenter for jordobservation”, siger forskningsleder ved DMI Inge Sandholt.
”Jordobservation sker via satellitter, der kigger ned på Jorden. Deres data giver mulighed for at følge med i f.eks. vejret, vandressourcer, havis, havmiljøet og meget, meget mere. Men data gør det ikke alene”.

”Jordobservationsdata fra selv de dyreste satellitter er groft sagt værdiløse, indtil de er kalibreret. Kalibreringen går ud på, at måle værdier direkte på overfladen - f.eks. temperaturen af isen i et område af Arktis - og sammenholde dem med satellittens målinger. På den måde er det mulige at udvikle en avanceret formel, det vi kalder en model, for, hvad satellitten egentlig måler. Dermed mangedobler vi nøjagtigheden og dermed værdien af satellittens arbejde”, forklarer Inge Sandholt.

DMI's mange jordbaserede målinger og adgangen til endnu flere via den verdensomspændende meteorologiske dataudveksling betyder, at instituttets forskere er eksperter på netop kalibrering af satellitdata og omsætning af satellitdata til viden, der kan bruges til både forbedring af DMI’s produkter og bruges mere generelt i samfundet. F.eks. er det medarbejdere ved DMI, som står for at udvikle modellen til måling af hav- og istemperatur i Arktis for Europas helt nye Sentinel-3 satellit. Satellitter bidrager således med meget vigtig viden til bedre forståelse af klimaforandringerne i Arktis.

Analyse af behov og muligheder

En af de første opgaver, DMI går i gang med efter offentliggørelsen af rumstrategien, er sammen med SDFE at gennemføre en analyse og en kortlægning af de aktuelle og potentielle anvendelser af satellitdata i Danmark med henblik på vurdering af gevinster og forudsætninger for etablering af en datainfrastruktur til bearbejdning og tilgængeliggørelse satellitdata. Analysen skal også se på eventuelle behov for udvikling af nye tjenester og værktøjer. Arbejdet starter efter sommerferien.

Danmarks nye rumstrategi er udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet med bidrag fra Energi, Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Transport- og Bygningsministeriet og Udenrigsministeriet.

Du finder et link til download af strategien i 'Værd at Vide'-boksen til højre.

For flere oplysninger om DMI's aktier i den nye rumstrategi kontakt forskningsleder Inge Sandholt via DMI's pressetelefon på 39 15 75 09.

Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 23. juni 2016

Satellitter befinder sig i rummet, og der kommer de op med raketter. Her er det Europas nyeste vejrsatellit, Meteosat-11, der bliver sendt af sted i sommeren 2015. Foto Arianespace.

DMI's modtagestation til satellitdata i Kangerlussuaq i Grønland. DMI har en tilsvarende station i Danmark. Under kuplen gemmer sig en mobil parabol, der kan følge satellitterne hen over himlen. Foto Esben Stigård Nielsen.

DMI er dybt involveret i Europas nye Sentinel 3-satellit. Forskere fra DMI skal blandt andet stå for at udvikle den model, der oversætter satellittens målinger af hav og is i Arktis til præcise og brugbare temperaturdata. Grafik ESA.

De mest kendte data fra satellitter er de satellitbilleder i den synlige del af spekteret, som blandt andre tv-meteorologerne bruger. Her er det et pletvist sneklædt og stort set skyfrit Danmark den 1. marts 2013. Satellitter se dog også temperaturer, koncentrationer af gasser, bølgehøjder, tætheden af vegetation, fugtighed i jord- og luft og meget, meget mere. Det er alle de data, regeringen nu vil have ud og arbejde til gavn for det danske samfund.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle