Havisen i Arktis når nyt lavt niveau

Den arktiske sommer 2016 var generelt favorabel for bevarelse af havis. Alligevel ender vi med den næstlaveste udbredelse, der er målt

Arealet af den arktiske havis ved sommer-minimum 2016 i september blev den næstlaveste, siden de systematiske målinger med satellit startede i 1970'erne.

"Vi nåede den minimale isudbredelse i 2016 den 10. september, hvor havisen i Arktis dækkede et areal på 5,1 millioner kvadratkilometer", siger Rasmus Tonboe fra DMI.

Til sammenligning dækkede september-isen i slutningen af 1970'erne og starten af 1980'erne mellem 8 og 8,5 millioner kvadratkilometer. Siden er isudbredelsen i september omkring minimum  faldet med 93 tusind kvadratkilometer om året. Det svarer til, at der i snit bliver to gange Danmarks landareal mindre havis hvert år.

Minimum 2016 er meget tæt på niveauet fra 2007, der stod som bundrekord indtil katastrofeåret 2012, hvor isen nåede sin hidtil laveste udbredelse.

Grafik baseret på EUMETSAT's OSISAF iskoncentrationsberegninger og viser arealet af havområder, der har mere end 15% isdække. Grafik fra Polar Portal.

DMI's havisprodukt viste, at minimum i udbredelsen i 2016 faldt den 10. september. Produktet er baseret på EUMETSAT's OSISAF iskoncentrationsberegninger og viser arealet af havområder, der har mere end 15% isdække. Grafik fra Polar Portal.

Isudbredelsen i september

Udbredelsen af havis i millioner kvadratkilometer for september måned på den nordlige halvkugle i de seneste 38 år. Isudbredelsen i september svarer til årets minimumsudbredelse. Den sorte linje viser tendensen.

Sommervejret reddede isen i '16

Isens udbredelse i maj og begyndelsen af juni 2016 var rekordlav, og den gennemsnitlige temperatur i nordpolsområdet gik fra frost til tø nogle dage tidligere end normalt. Begge dele var medvirkende til, at isforskere frygtede et endnu lavere minimum end i 2012.

"2016 kunne være blevet lige så katastrofal som 2012. Heldigvis gav koldt vejr i juni en opbremsning i afsmeltningen, og den opbremsning reddede formodentlig sæsonen", siger Rasmus Tonboe.

Han hæfter sig ved, at vejret i Arktis hen over sommeren 2016 generelt var favorabelt for bevarelse af havis, og at vi alligevel ender med den næstlaveste udbredelse i dataserien. Forklaringen er dels den meget lave udbredelse ved indgangen til sommeren; dels at havvandet i Arktis, der hvor isen er brudt op, har været - og stadig er - meget varmt for årstiden.

På vej mod isfrie somre

Siden 2007 har den arktiske isudbredelse om sommeren ligget på et betydeligt lavere niveau end i 1970'erne 80'erne og 90'erne. Det lavere niveau er en konsekvens af stigende temperatur i Arktis og generel udtynding af havisen.

Tendensen startede allerede i 2002, hvor Beauforthavet blev et sommer-afsmeltningsområde. På grund af cirkulationsmønstrene betød det en kraftig reduktion i mængden af flerårig og tyk is, hvilket igen gav lavere overlevelseschancer for isen i Arktis om sommeren.

Klimamodeller antyder, at tendensen fortsætter, og at vi allerede midt i det 21. århundrede oplever de første isfrie sommer i Arktis.

Medier kan kontakte Rasmus Tonboe via DMI's pressetelefon på 39 15 75 09.

Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 22. september 2016

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle