Vindmøller er den (lidt for) perfekte lynafleder

Vindmøller er i kraft af deres højde ofte udsatte for lynnedslag. Derfor hører lyn og torden til de vejrfænomener, som vindmølleejerne er meget opmærksomme på, da det kan være farligt for mennesker at befinde sig oppe i møllerne, når det tordner. Men meget tyder på, at møllerne også i sig selv er medvirkede til, at der dannes lyn.

Endnu i dag har videnskaben svært ved at give en entydig forklaring på, hvordan lyn opstår, og selvom vi i vores meget oplyste tider har en vis forståelse og fortrolighed med fænomenet, giver lyn og torden stadig anledning til angst og bekymring.

Tordenvejr er et flot skue, men farligheden fornemmes klart og i sidste ende kan lynet medføre dødsfald, selvom sandsynligheden er ganske lille.

Der er dog brancher, hvor risikoen for at blive ramt af et lyn, er relativ stor, nemlig hvis man arbejder på steder som rager højt op i landskabet. Det drejer sig f.eks. om høje byggekraner og store vindmøller. Forklaringen er, at når et lyn dannes, forsøger det at finde den korteste vej mellem sky og jord, og her kan byggekraner og vindmøller nærmest virke som lynafledere.

I de seneste årtier er der opsat vindmøller mange steder i landskabet, og ikke mindst til havs er der bygget flere store vindmølleparker i bl.a. Nordsøen, Kattegat og Østersøen. Vindmøllerne kræver løbende vedligeholdelse, og i vindmølleparkerne er der dagligt medarbejdere oppe i møllerne.

Europakort over lynnedslag

Figuren viser antal lyn pr. km2 i august måned i perioden 2008-2012. Grafik Met Office.

Følger udsigter og varsler tæt

For at minimere risikoen for medarbejderne oppe i møllerne følger energiselskaberne tæt de udsigter og varsler, som DMI laver specielt for disse aktører. Når der er risiko for lynnedslag, skal medarbejderne helst have 2-3 timers varsel, da det ofte kan tage lang tid at kravle ned fra en møllevinge, som for de størstes vedkommende kan være op til 80 m lange og rage 200 m op i himlen.

Det er ikke kun menneskeliv, der er på spil, når et lyn rammer en vindmølle, men også møllevinger og elektronikken kan blive ødelagt. Derfor sker der en løbende udvikling af de materialer som møllen er bygget af, og der monteres desuden lynafledere.

Vindmøller giver muligvis flere lyn

Meget tyder på, at de mange vindmøller giver flere lyn, ikke mindst over havet, hvor der i forvejen kan være høj lynaktivitet. Det er spændingsforskelle mellem skyer og jord, som udløser lynene, og I situationer hvor der er ikke er tilstrækkelig spændingsforskel til dannelse af lyn, kan de høje roterende møllevinger være lige det, der skal til, for at der udløses et lyn, som ellers ikke ville være blevet udløst.

Der er i øvrigt også bred enighed om, at klimaforandringer til et varmere klima, vil betyde, at vi i fremtiden ikke alene vil få flere skybrud, men også får flere dage med lyn og torden.

Bliv klogere på lyn og torden i dette tema

Se også denne Youtube video fra New Scientist med vindmøller, der bliver ramt af lyn, og som netop illustrerer problematikken med vindmøller, som kommer til at fungere som lynafledere.

3. august 2016

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle