Hvad vejer solskin? Bierne har svaret

Solskin måles normalt i timer. Alligevel er det muligt indirekte at lægge solskin på vægten f.eks. gennem honningproduktion. Det er en ret sød historie 

En solskintime betyder, at vi i løbet af en time har modtaget minimum 80 % af den maksimalt mulige mængde sol.

Men solskin kan også registreres på andre måder. Det er vi via mail blevet gjort opmærksom på af en observant biavler.

Som biavler kan det være smart at have sit stade stående på en vægt. Hver halve time får man data fra den og kan således følge vægtstigningen og få et praj om, hvor meget honning, som bierne producerer.

Biavler Benny Gade har registreret, at det varme og tørre majvejr står direkte afspejlet i honningproduktionen.

I et stade placeret i Bøvlingbjerg i Vestjylland ses det tydeligt, hvordan biboets vægtøgning eskalerede i takt med, at majvejret blev bedre og bedre.

Så noget kunne tyde på, at det ikke kun er vejret, der slår rekorder i 2018, men at det samme kunne komme til at gøre sig gældende inden for honningproduktion. Som Benny skriver: ”Indtil videre er der rigtig meget honning. Det er et af de år, hvor vi gamle biavlere taler om, at selv hegnspælene giver honning”.

Et bistade i sin helhed. De to nederste kasser rummer bla. æg, yngel og dronningen. De to øverste indeholder tavlerne med honning.

Vægten under bistadet.

Bistadets vægtøgning i maj måned.

Det varme vejr har haft flere konkrete fordele for bierne: 

  • Blomster og marker har stået i flor tidligere end normalt. Derfor har bierne haft mulighed for at komme i gang med arbejdet i usædvanlig god tid.
     
  • Den generelle mangel på nedbør har medført, at bierne uhindret har kunnet flyve omkring og ikke været tvunget til at holde sig indenstads på grund af dårligt vejr.
     
  • I maj måned blomstrede vinterrapsen flot - den er i dag en af de primære trækkilder for honningbier. Dette skyldes, at: ”Der er meget af den, den står over en stor overflade og giver meget nektar”. 

I maj er det desuden også tidspunktet for andre planter, som honningbierne holder af, f.eks. mælkebøtter, frugttræer og hvidtjørn. Det varme vejr har sørget for særligt gode betingelser for alle disse planter.

Det er endnu for tidligt at spå om vejret resten af sommeren og efteråret, men hvis ovenstående tilfælde er betegnende for resten af landets honningproduktion, kan det næsten garanteres, at det bliver en sød årstid.

Mange tak til biavler Benny Gade for stof og billeder til historien.

Biavleren løfter en honningtavle ud af stadet.

Af Lærke Hansen, kommunikation@dmi.dk.

DMI, 8. juni 2018

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle