OPDATERET: Ekstremt højt tørkeniveau fortsætter

Tørken holder i den grad stand. I de 14 år, hvor DMI har beregnet tørkeindekset, har der aldrig været så mange tørkedage i løbet af et sommerhalvår som i år.

”Siden juni måned har tørkeindekset på landsplan, bortset fra få dage, ligget pænt over niveau 9. Sammenligner vi med de tidligere år, overgår tørken i år dem alle, og det kan gå hen og blive endnu mere markant", siger klimatolog Mikael Scharling, som er manden bag tørkeindeks.

I de 14 år, hvor DMI har beregnet tørkeindeks, har der aldrig været så mange dage som i år, hvor indeks har været 9 eller mere.

Mikael Scharling fortæller, at vi på landsplan til og med d. 5. august i år har haft 55 dage med tørkeindeks på 9 eller højere. Det betyder, at 2018 i den grad har overhalet 2008 som det tørreste år i den periode, hvor DMI har beregnet tørkeindeks - dvs. fra 2005 og frem til nu. 

"I 2008 havde Danmark i alt 29 dage med et tørkeniveau på 9 eller højere. Årene 2006 og 2013 havde hhv. 16 og 17 dage med et tørkeniveau på mindst 9 på landsplan. Begge år tog tørken dog først fat i sidste halvdel af juli. Som det sidste af de 14 undersøgte år, havde også 2009 dage med et tørkeindeks på 9 - nemlig 2 styk", siger Mikael Scharling. 

Der ser ud til at være et mindre omslag i vejret under opsejling den kommende uge, men det er ikke noget, der kan vriste os fri af tørkens faste greb. Meteorolog Thyge Rasmussen uddyber: ”Prognoserne antyder, at det generelle højtryk, som har givet os det varme og tørre vejr, rykker lidt mod øst. Derfor får vi mere luft fra sydvest, og den vil være køligere og kan derfor muligvis give vand fra sig”.

”Skiftet medfører, at der højst sandsynligt vil falde nogle millimeter den kommende weekend, men de bliver ikke jævnt fordelt over landet, og derfor vil det kun være på nogle få lokationer, at jorden når at suge lidt fugt til sig”, fastslår Thyge Rasmussen.

Overordnet set vil det varme og vandfattige vejr fortsætte.

Tørkeindekset for d. 4. august 2018.

Når jordoverfladen er vådest - typisk i det tidlige forår - er tørkeindekset 0. Det betyder, at der er 100 liter vand pr. kvadratmeter til rådighed for planterne. Når indekset er 5, er der 50 liter tilbage og når indekset topper på 10, er der 0 liter tilbage.

I løbet af juni og juli måned er det normalt, at indekset stiger til omkring 6, da der fordamper mere vand fra jordoverfladen og planter, end der falder nedbør. Skal man for alvor bryde tørken, skal der altså på landsplan falde omkring 40 mm nedbør eller 40 liter pr. kvadratmeter. Det svarer til ca. 60 % af julis normalnedbør.

”Det skal dog siges, at de 40 mm nedbør kun er nok til at rette op på DMI’s tørkeindeks. Den lange periode med nedbørunderskud og stor fordampning har sandsynligvis gjort, at også mere dybereliggende jordlag er tørlagte”, forklarer Mikael Scharling.

Han beroliger samtidig: ”Man skal ikke frygte tørken på den lidt længere bane. Uagtet hvor stort det reelle vandunderskud er lige nu, vil jordvandsmagasinerne blive fyldt op i løbet af efteråret og vinteren. I den periode er fordampningen nemlig ganske begrænset og den nedbør der falder, vil hovedsagelig sive ned i jorden, så de tørre jordlag atter mættes med vand.”

Af Lærke Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 6. august 2018

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle