DMI har forbedret dine varsler

Nu bliver det nemmere for dig at følge med, når DMI varsler farligt vejr. Med ny grafik får du varsler for der, hvor du er og på dine favoritsteder, varselskategorierne er blevet mere enkle, og så har vi tilføjet en ny, grafisk femdøgnsudsigt

På DMI’s kommende hjemmeside vises varsler nu direkte i den grafiske vejrudsigt for dine favoritsteder. Hvis du befinder dig i et varslet område, vil varslet blive vist med et vejrikon både på oversigten for stedet og på de tidsintervaller, hvor varslet er gældende. På den måde bliver det nemmere for dig at få overblik over, hvad det farlige vejr betyder for dig.

Hvert varsel har sit eget ikon, og ikonerne skifter udseende efter hvilken vejrtype, der bliver varslet for.

Ved flere samtidige varsler vil der i oversigten blive vist et ikon, der angiver antallet af varsler. Klikker du på dem, kan du læse mere om, hvad DMI varsler for. Formålet er, at gøre varslerne mere brugervenlige for dig.

Vejrudsigt for Ringkøbing

Ikonerne skifter udseende efter hvilken vejrtype, der bliver varslet for. Ved flere samtidige varsler vil der i oversigten blive vist et ikon, der angiver antallet af varsler. Eksempel fra en almindelig computer.

Overblik og hjælp til farveblinde

Snart er det slut med de 'blinkende lamper' på dmi.dk, når DMI indfører de nye forbedringer. På det nye dmi.dk er 'de blinkende lamper' erstattet med en bjælke øverst på siden. Den vises, når der er et aktuelt varsel, eller hvis der er udsigt til farligt vejr de kommende dage.

Som noget nyt bliver der knyttet kategorier sammen med varselsfarverne. Brugertest har vist, at det gør det nemt for brugerne at afkode varslet - især for farveblinde brugere af dmi.dk.

For en mere overskuelig varsling, reducerer DMI også antallet af varselskategorier fra fem til fire; en risikomelding, der beskriver risikoen for en farlig vejrudvikling. Og tre varsler, der er rangeret efter, hvor farlig vejrsituationen kan være for dig fra kategori 1 til 3. Brugen af farvekoder og kategorier matcher de nordeuropæiske lande, hvor forskellene er knyttet til landenes særlige klimatologi og infrastruktur.

Farligt vejr fem dage frem

Fremover vil DMI også vise en grafisk femdøgnsudsigt for farligt vejr. Det vil ske i forbindelse med vejrfænomener, som er mulige at forudsige op til fem døgn frem som f.eks. storm og forhøjet vandstand.

Hvis DMI har udsendt en femdøgnsudsigt for farligt vejr, vil du på varselssiden kunne se et Danmarkskort over alle berørte områder. På kortet vil de kommuner eller kyststrækninger, som er berørt være farvelagt med den farve, der svarer til det forventede varselsniveau. Femdøgnsudsigten er en service til alle, som ønsker at være opmærksomme på farligt vejr i Danmark.

Justeringerne i DMI’s varsling er sket med udgangspunkt i brugertest i forbindelse med redesign af dmi.dk.

Læs mere om, hvordan du bruger varsler fra DMI 

Link til DMI’s varselsside

Af DMI kommunikation
12. september 2018

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle