DMI leverer bedre vejr til Sydgrønland

I Grønland oplever man oftere voldsomt vejr, og det kan både koste menneskeliv og have store økonomiske konsekvenser. Derfor er rettidig varsling af voldsomt vejr for Grønland yderst vigtig. Det grønlandske terræn gør det dog særligt komplekst at forudsige vejret, og derfor har DMI’s forskere lavet en vejrmodel for Sydgrønland, der netop kan håndtere store lokale variationer og give både vejrudsigter og varslingen af voldsomt vejr et mærkbart kvalitetsløft.

I Grønland er vejret både voldsommere og mere omskifteligt end mange andre steder.
Det omskiftelige og barske vejr forstærkes af og til af de mange høje fjelde, som også giver store lokale variationer i vejret over kort afstand. Og netop dette kan gøre det svært at forudsige vejret.

Voldsomt og uforudsigeligt vejr er også en skidt kombination, og derfor er det en vigtig opgave at gøre vejrudsigterne mere præcise. DMI’s forskere er så småt er ved at knække koden til dette.

Mere nøjagtig vejrmodel for Sydgrønland

Særligt i Sydgrønland er der mange fjelde, og sydspidsen er ofte udsat for passerende storm- og orkanlavtryk, som kan være til stor gene og af og til endda fare for både flytrafik og beboere.

Bedre forudsigelse og varsling af storme og orkaner er også afgørende for byen, og netop derfor er der kraftigt behov for mere nøjagtige prognoser for området.

For at kunne forudsige vindforhold og nedbør bedre i områder med store variationer i terrænet, er det nødvendigt at bruge en vejrmodel med en højere opløsning – altså kortere afstand mellem beregningspunkterne.
For knap et år siden udkom DMI med en højtopløselig model for Tasiilaq, og nu er det blevet Sydgrønlands tur til at få bedre vejrudsigter.

Den nye vejrmodel hedder Harmonie-SGL og har en opløsning helt ned til 750 m, hvilket er den korteste skala på verdensplan indenfor vejrmodeller.
Til sammenligning er DMI’s daglige højtopløselige modeller for Danmark og Grønland på 2,5 km, og generelt har vejrmodeller for Europa en opløsning på 1,3 til 9 km.

Ifølge Xiaohua Yang, Chefkonsulent og ledende forsker indenfor vejrmodeller på DMI, er der en stor forbedring af vejrudsigter på vej til Sydgrønland. ”På grund af det komplekse terræn og de store højdeforskelle, har det altid været svært at forudsige vejret i Sydgrønland. Prognoser har ofte enten overvurderet eller undervurderet vind og vejr. Ved at forbedre vejrmodellens detaljeringsgrad for Sydgrønland fra 2,5 km til kun 750 m har vi set en signifikant forbedring i forudsigelsen af især vindforholdene,” fortæller Xiaohua Yang.

Dækningsområde for den nye højtopløselige vejrmodel, SGL

I Sydøstgrønland er der store variationer i topografen og området er derfor meget udsat for passerende storm- og orkanlavtryk. Derfor er varsling yderst vigtig for byen, og en forbedring af vejrprognoserne vil få stor værdi for samfundet.

Opgradering af Supercomputer og flere højtopløselige modeller

Vejrmodellen, SGL, dækker særligt de kystnære regioner i Sydgrønland, hvor der ligger byer og heliporte, og især flyvning og sejlads kan blive farligt, når vejret viser tænder.

Med den kortere afstand mellem beregningspunkterne i modellen er det nemmere at efterligne bjerge og dale i Sydgrønland, og derved bliver vejrprognosen også markant bedre til at regne ud, hvor der vil være læ, og hvor vinden vil forstærkes eller blive turbulent.

Den høje opløsning kræver til gengæld massivt mere regnekraft, og en opgradering af DMI’s Supercomputer har derfor gjort det nemmere for DMI, at lave disse højtopløselige vejrmodeller. Og det er daglig leder af numeriske vejrmodeller ved DMI, Bent Hansen Sass, meget glad for.

”Med udgivelsen af denne nye vejrmodel, SGL, for Sydgrønland, fortsætter DMI med at udvikle vejrmodeller til gavn for samfundet. Derfor er vi stolte af, at vi endnu engang kan præstere med en vejrmodel af usædvanlig høj opløsning.” siger Bent Hansen Sass.

Arbejdet fortsætter i de kommende år med at udvikle højtopløselige modeller for særligt udsatte områder i Grønland og på Færøerne.

Læs mere om den første højtopløselige model, som blev udgivet i vinter her.

DMI's vejrmodeller

De røde områder er de to 750m-modeller. De to blå områder markerer DMI's 2,5 km-modeller for hhv. Grønland og Skandinavisk område.

Forskellen på en grov og højtopløselig vejrmodel

Det ses tydeligt, hvor mange flere detaljer og variabilitet, der kommer med, når afstanden mellem beregningspunkterne sættes ned til 750 meter.

Læs mere om DMI's vejrmodeller her.

Af Herdis Preil Damberg
17. september 2019.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle