Tørkeindeks på himmelflugt

Selvom marts var rekordvåd, er jorden meget hurtigt blevet tør. Tørkeindekset er med andre ord: Rekordhøjt - så tidligt på sæsonen. Det tørre forårsvejr ser ud til at fortsætte i de kommende uger, og derfor kan tørkeindekset stige markant.

Graf over dette års foreløbige tørkeindeks

Her ses dette års foreløbige tørkeindeks sammenlignet med tørkeindekset i 2018 samt 10-års normalen.

Marts blev rekordvåd med hele 106 mm nedbør på landsplan. Det ustadige og ekstremt våde vejr blev imidlertid hurtigt udskiftet og de seneste 23 dage er der blot faldet 7 mm nedbør, mens solen har skinnet på os i gennemsnit 6 timer om dagen. Det kan ses på tørkeindekset, der på landsplan er steget fra 0 (ingen risiko for tørke) til 4 (lav risiko for tørke).

”I de 15 år vi har beregnet tørkeindeks, har vi ikke set så høje værdier så tidligt på sæsonen.” fortæller Mikael Scharling, som er klimatolog på DMI, og fortsætter:

”Det lyder måske ikke så voldsomt med et tørkeindeks på 4, men når vi kigger på vejrudviklingen i den kommende tid, kan jorden på sigt blive meget tør.”

Den nyeste månedsprognose indikerer nemlig, at det stort set vil holde tørt, og der vil komme masser af sol de næste par uger. Se månedsprognosen her.

”Tørkeindekset kan komme op på ca. 7 (forøget risiko for tørke), lokalt kan man måske ramme indeksværdi 9 svarende til høj risiko for tørke. Normalt skal man hen i slutningen af maj, starten af juni, for at se et så højt tørkeniveau.”  afslutter Mikael Scharling.

Måske kan vejret i uge 18 og 19 blive mere ustabilt med mere nedbør til følge. Mængden af regn er dog formentlig beskeden og noget usikker.

Find tørkeindekset her.

 

Her ses tørkeindeks for i dag den 10. april.

Sådan udregnes tørkeindeks

Tørkeindekset bygger på en vandbalancemodel, der hver dag estimerer mængden af vand i det jordvandmagasin, som planterne har til rådighed.

Planternes roddybde og jordtypen bestemmer i praksis størrelsen af jordvandsmagasinet, som kan variere meget selv indenfor et mindre område.

Ved beregning af DMI's tørkeindeks er magasinstørrelsen sat til 100 millimeter som et middeltal for hele Danmark.

Den 1. marts hvert år nulstilles modellen, således at jordvandsmagasinet er fyldt helt op på denne dato.

Den aktuelle vandmængde i magasinet ændres fra dag til dag i modellen som følge af tre processer:

  • tilgang af vand (nedbør),
  • fordampning fra jord og planter (aktuel fordampning) og endelig
  • ved nedsivning til de underliggende jordlag.

Nedbøren måles ved DMI's net af nedbørstationer, mens fordampningen beregnes ud fra empiriske formler på basis af observationer fra DMI's vejrstationer. Nedsivningen estimeres ud fra nedbør og fordampning. Modellen dækker hele Danmarks landoverflade.

 

Kommunikation, 10. april 2019.

Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle